පුවත් සහ සිදුවීම්

උපාධීධාරීන් රැකියා ගත කි...

Programme for Placement of Unemployed Graduates - 2020  Instructions ==> [English] [Application Form]                                      ...

අසත්‍ය තොරතුරු හමුවේ කළක...

අසත්‍ය තොරතුරු හමුවේ කළකිරීමට සහ අධෛර්යට පත් නොවන්න - පුත්තලම දිසාපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් පාර්ශව සිදුකරන ප්‍රකාශ හමුවේ කළකිරීමට පත්ව අධෛර්යට පත් නොවන...

ජාතික නිදහස් සැමරුම් උළෙ...

ශ්‍රී ලංකාවේ 72 වැනි ජාතික නිදහස් සැමරුම් උත්සවය අභිමානවත් අයුරින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ගරු ධීවර සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුත්තලම කලපු තීරයේදී අද (4)...

පුත්තලම් වෙරළ තීරය පිරිස...

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය අති සුන්දර වෙරළ තීරයකට හිමිකම් කියනු ලබන දිස්ත්‍රික්කයක්. මන්නාරම මෝදරගම් ආරු සිට කොච්චිකඩේ දක්වා වන එම සුන්දර වෙරළ තීරයේ දිග කිලෝමීටර් 271 ක් තරම්.මෙම වෙරළ තීරය පිරිසිදු කර...

වැව් ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘ...

පුත්තලමේ ගොවි ගැටළු,දිසාපතිතුමාගේ විශේෂ අවධානයට-වැව් ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘතිය පිළිබද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්විණි. වැව් ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘතිය භාරව කටයුතු කරන හිටපු ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

නව ආරක අධ්‍යාපන ආයතනයක

වර්තමාන රැකියා වෙළදපලට ගැලපෙන ලෙස අපගේ දරු පරපුර කුසලතාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ කිරීම ඉලක්ක කර ගත් නව ආරක අධ්‍යාපන ආයතනයක් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්විණි. මීට අදාළ යෝජනාව පූජ්‍ය වඩත්තේ...

« »

Our Facebook News Feed

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

GA New

එල්.ජේ.එම්.ජී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා

වැඩිදුර තොරතුරු

නම

තනතුර

දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

එල්.ජේ.එම්.ජී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 0322265235

+94 0322265239

එච්.එම්.එස්.පී හේරත් මහතා

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 0322265225

+94 0322265225

ප්‍රියන්ත ශ්‍රී වික්‍රමසිංහ මහතා

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

+94 0322266334

+94 0322265543

එම්එ ම් ඒ එච් කඳානෙගෙදර මහත්මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

+94 0322265234

+94 0322265234

එස් පී සන්ධනායක මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94 0322265690

+94 0322265257

 එස්. එච්. අනුරාධා සේමසිංහ මහත්මිය

පරිපාලන නිලධාරී

+94 0322265544

+94 0322265543

අරුන් කුමාර් මහතා

ගණකාධිකාරී

+94 0322265234

+94 0322265234

ආර් එම් එච් කේ රන්දෙනි මහතා

දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු

+94 0322265233

+94 0322265233

එස්. පී. වීරසේකර මහතා

සහකාර දිවිනැගුම කොමසාරිස්

+94 0322265592

ටී ඩී සී ද  සිල්වා මහතා

දිස්ත්‍රික් අභ්‍යන්තර විගණක

+94 0322266553

එස්. තනබාලසිංගම් මහතා

දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛනඥ

+94 0322265206

 

එම්.ආර්.එන්.කේ. අලහකෝන්

ආපදා කළමනාකරණ ( සහකාර අධ්‍යක්ෂ)

+94 0322265756

+94 0322265756