පුවත් සහ සිදුවීම්

උපාධීධාරීන් රැකියා ගත කි...

Programme for Placement of Unemployed Graduates - 2020  Instructions ==> [English] [Application Form]                                      ...

අසත්‍ය තොරතුරු හමුවේ කළක...

අසත්‍ය තොරතුරු හමුවේ කළකිරීමට සහ අධෛර්යට පත් නොවන්න - පුත්තලම දිසාපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් වී මිලදී ගැනීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් පාර්ශව සිදුකරන ප්‍රකාශ හමුවේ කළකිරීමට පත්ව අධෛර්යට පත් නොවන...

ජාතික නිදහස් සැමරුම් උළෙ...

ශ්‍රී ලංකාවේ 72 වැනි ජාතික නිදහස් සැමරුම් උත්සවය අභිමානවත් අයුරින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ගරු ධීවර සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත පෙරේරා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පුත්තලම කලපු තීරයේදී අද (4)...

පුත්තලම් වෙරළ තීරය පිරිස...

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය අති සුන්දර වෙරළ තීරයකට හිමිකම් කියනු ලබන දිස්ත්‍රික්කයක්. මන්නාරම මෝදරගම් ආරු සිට කොච්චිකඩේ දක්වා වන එම සුන්දර වෙරළ තීරයේ දිග කිලෝමීටර් 271 ක් තරම්.මෙම වෙරළ තීරය පිරිසිදු කර...

වැව් ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘ...

පුත්තලමේ ගොවි ගැටළු,දිසාපතිතුමාගේ විශේෂ අවධානයට-වැව් ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘතිය පිළිබද විශේෂ සාකච්ඡාවක් පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්විණි. වැව් ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘතිය භාරව කටයුතු කරන හිටපු ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

නව ආරක අධ්‍යාපන ආයතනයක

වර්තමාන රැකියා වෙළදපලට ගැලපෙන ලෙස අපගේ දරු පරපුර කුසලතාවන්ගෙන් පරිපූර්ණ කිරීම ඉලක්ක කර ගත් නව ආරක අධ්‍යාපන ආයතනයක් ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ මූලික සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්විණි. මීට අදාළ යෝජනාව පූජ්‍ය වඩත්තේ...

« »

Our Facebook News Feed

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

GA New

එල්.ජේ.එම්.ජී චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා

වැඩිදුර තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් වෙත අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා හරිනු ලබන දිනයන් (2020.04.03 දින සිට)
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය :- පල්ලම
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ සතියේ භාණ්ඩ බෙදා දීමේ දින - සඳුදා,අඟහරුවාදා වශයෙන් (2020.04.03 දින සිට)
නම සහ අංකය පවුල් ගණන නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය අහාර එළවළු මාළු මස්  බිත්තර
01 591/එච්, දේවාලහන්දිය 661 සෙනරත් ස්ටෝර්ස් 077- 6290797 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
02 591/ඒ, බටහිර විල්පත 557 ජයරත්න ස්ටෝර්ස් 077- 9131562 සඳුදා/අඟ/බදාදා සඳුදා/අඟ/බදාදා - - සඳුදා/අඟ/සිකු
03 591/බී, නැගෙනහිර විල්පත 548 ජයරත්න ස්ටෝර්ස් 077- 9131562 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
04 591/සී, තාමරක්කුලම 568 බන්දුල ස්ටෝර්ස් 077-5582422 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
05 662, නාගවිල 438 විරාජ් ස්ටෝර්ස් 071- 6574272 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
06 662/සී, සියඹලාගස්වැව 300 විරාජ් ස්ටෝර්ස් 071- 6574272 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
07 664/ඒ, වෙන්දකඩුව 356 විරාජ් ස්ටෝර්ස් 071- 6574272 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
08 662/ඒ, කම්මන්දළුව 664 අමරසිංහ ස්ටෝර්ස් 077- 5379540 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
09 662/බී, පෙරියමඬුව 443 අමරසිංහ ස්ටෝර්ස් 077- 5379540 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
10 662/ඩී, සේරුකැලේ 660 දර්ශන ස්ටෝර්ස් 070 -2002428 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
11 663, කටුපොත 484 දුලාංජලී ස්ටෝර්ස් 072-2562582 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
12 663/ඒ, මදවක්කුලම 545 ඔන්ලයින් සුපර් මාකර්ට් 077 - 1779009 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
13 663/බී, වැටිය 764 ඔන්ලයින් සුපර් මාකර්ට් 077 - 1779009 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
14 664, පල්ලලම 722 කවිත්ම ස්ටෝර්ස් 077- 5904835 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
15 664/සී, නන්දිමිත්‍රපුර 974 කවිත්ම ස්ටෝර්ස් 077- 5904835 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
16 664/බී, වතුපොල 412 ඉරේෂා ස්ටෝර්ස් 071- 4658432 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
17 665/ඒ, තම්මන 416 ඉරේෂා ස්ටෝර්ස් 071- 4658432 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
18 665, පුලියන්කුලම 302 ලලිත් ස්ටෝර්ස් 072- 4952210 සඳුදා/අඟ/බදාදා - - - සඳුදා/අඟ/සිකු
  දේවාලහන්දිය, නාගවිල, තාමරක්කුල, සේරුකැලේ    පී.ඒ. නිරෝෂන් රණසිංහ 076-9444713 සඳුදා/අඟ/සිකු/ සෙන සඳුදා/අඟ/සිකු/ සෙන      
  නන්දිමිත්‍රපුර, පල්ලම   තුෂිත සුදර්ශන 077-9954286 සඳුදා/අඟ/සිකු/ සෙන සඳුදා/අඟ/සිකු/ සෙන      
  දේවාලහන්දිය, බ/ විල්පත, නැ/ විල්පත, තාමරක්කුලම, නාගවිල, සියඹලාගස්වැව   ඩබ්. කමල් රංජිත් 077-5286006       සඳුදා/අඟ/සිකු/ සෙන සඳුදා/අඟ/සිකු/ සෙන
  පල්ලම, නන්දිමිත්‍රපුර, තම්මන, පුලියන්කුලම, වතුපොල, වෙන්දකඩුව, කටුපොත   ඩබ්. අජිත් තුෂාර 077 - 6191381       සඳුදා/අඟ/සිකු/ සෙන සඳුදා/අඟ/සිකු/ සෙන
  පල්ලම, නන්දිමිත්‍රපුර, තම්මන, වතුපොල, වෙන්දකඩුව, සේරුකැලේ, නාගවිල, කම්මන්දළුව, කටුපොත   කේ.එම්. සිවිනි විජේසිංහ 076 6198124     සඳුදා/අඟ/බදාදා/ බ්‍රහස්/සිකු    
  දේවාලහන්දිය, බ/ විල්පත, නැ/ විල්පත, තාමරක්කුලම,සේරුකැලේ නාගවිල, සියඹලාගස්වැව,වෙන්දකඩුව   එන්.එස්.එස්.ඩබ්. ඒකනායක 070 - 4138884     සඳුදා/අඟ/බදාදා/ බ්‍රහස්/සිකු    
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ආණමඩුව
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම සහ අංකය පවුල් ගණන භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ සතියේ භාණ්ඩ බෙදාහරින දින
නම දුරකථන අංකය අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර එළවළු මාළු මස්  බිත්තර
1 614 මැල්ලන්කුලම 376 VT ට්‍රේඩර්ස්       077-8979100 බ්‍රහස්පතින්දා        
ජී.ජි.තිලක් කුමාර  077-4255638   සදුදා/බදා/සෙන      
ආර්.එම්.විජේසිරි 077-620577     ඉරිදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       ඉරිදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සෙනසුරාදා
2 649 කොට්ටුකච්චිය 580 ස.තො.ස.-ආණමඩුව  032-2263030 සඳුදා        
එන්.ජී.සිරිවර්ධන    076-7849374   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.එම්.විජේසිරි -  077-6205778     සදුදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා -  077-3643638       ඉරිදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සෙනසුරාදා
3 649 ඒ.විහාරගම 295 අමරසිරි ස්ටෝර්ස් -වඩත්ත  071-7733006 අඟහරුවාදා        
එන්.ජී.සිරිවර්ධන    076-7849374   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.එම්.විජේසිරි- 077-6205778     අගහරුවාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා -  077-3643638       ඉරිදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල- 077-9385851         සෙනසුරාදා
4 649 බී.ජනපදය 1 335 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 බදාදා            
ඩබ්.එම්.එස්.වන්නිනායක     සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.එම්.විජේසිරි -  077-6205778     බදාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  0 77-3643638       ඉරිදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සෙනසුරාදා
5 649 සී.ජනපදය 2 575 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 බදාදා     04/01        
ඩබ්.එම්.එස්.වන්නිනායක       සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.එම්.විජේසිරි- 077-6205778     බ්‍රහස්පතින්දා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා   077-3643638       සඳුදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල- 077-9385851         සෙනසුරාදා
6 650 කොයිලාඩිගම 458 අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර -ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 ඉරිදා        
ආර්.එම්.ඉන්ද්‍රාවතී    077-3411027   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
මාළු-ආර්.එම්.විජේසිරි  077-6205778     සිකුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       සඳුදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         ඉරිදා
7 650 ඒ.තෝනිගල   සී/ස විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය-ආණමඩුව           077-6805197              සෙනසුරාදා      
ආර්.එම්.ඉන්ද්‍රාවතී    077-3411027   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.එම්.විජේසිරි   077-6205778     සිකුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා   077-3643638       සඳුදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල           ඉරිදා
8 650 බී.ඌරියාව   ස.තො.ස.ආණමඩුව  032-2263030     සිකුරාදා      
ආර්.එම්.ඉන්ද්‍රාවතී    077-3411027   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.එම්.විජේසිරි   077-6205778     සෙනසුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       සඳුදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල- 077-9385851         ඉරිදා
9 650 සී.පරමාකන්දගම 336 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 සඳුදා        
ආර්.එම්.ඉන්ද්‍රාවතී    077-3411027   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ජේ.ඒ.අමල් ප්‍රියදර්ශන       සිකුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා 077-3643638       අඟහරුවාදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         ඉරිදා
10 650 ඩී.පාලියාගම 432 ස.තො.ස.-ආණමඩුව      032-2263030   අඟහරුවාදා        
ආර්.එම්.ඉන්ද්‍රාවතී    077-3411027   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.එම්.විජේසිරි   077-6205778     සෙනසුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       අඟහරුවාදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         ඉරිදා
11 651 මැරුංගොඩ 504  ස.තො.ස.-ආණමඩුව      032-2263030   ඉරිදා        
ඊ.ආර්.රුවන් ලක්මාල්   077-5704626   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ජේ.ඒ.ප්‍රියන්ත විජේසිංහ        සදුදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       සෙනසුරාදා   
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සඳුදා
12 651 ඒ.ලබුගල 338 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 සෙනසුරාදා         
ඊ.ආර්.රුවන් ලක්මාල්   077-5704626   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ඩී.එම්.ගාමිණි ජයවික්‍රම 077-9161190     සදුදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා   077-3643638       සෙනසුරාදා   
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සඳුදා
13 651 බී.7 ගම්මානය 285 ස.තො.ස.-ආණමඩුව      032-2263030   අඟහරුවාදා        
ඊ.ආර්.රුවන් ලක්මාල්   077-5704626   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ඩී.එම්.ගාමිණි ජයවික්‍රම 077-9161190     සදුදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       සෙනසුරාදා   
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සඳුදා
14 652 ආලංකුලම 551 ස.තො.ස.-ආණමඩුව      032-2263030   බදාදා        
කේ.එච්.එම්.ටිකිරි බණ්ඩා   076-2382870   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි  077-7162510     සදුදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බදාදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         අඟහරුවාදා
15 652 ඒ.මහඋස්වැව උතුර 510 ස.තො.ස.ආණමඩුව   032-2263030 සිකුරාදා        
ඊ.ආර්.රුවන් ලක්මාල්   077-5704626   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි 077-7162510     අගහරුවාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       අඟහරුවාදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සඳුදා
16 652 බී. මහඋස්වැව දකුණ 395 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030          
ඊ.ආර්.රුවන් ලක්මාල්   077-5704626   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි  077-7162510     අගහරුවාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       අඟහරුවාදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සඳුදා
17 653 කරඹෑව 190 ස.තො.ස.-ආණමඩුව      032-2263030   ඉරිදා        
කේ.එච්.එම්.ටිකිරි බණ්ඩා   076-2382870   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි  077-7162510     බදාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බදාදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         අඟහරුවාදා
18 653 ඒ. තල්ගස්වැව 209 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 සිකුරාදා        
කේ.එච්.එම්.ටිකිරි බණ්ඩා   076-2382870   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ඩී.එම්.ගාමිණි ජයවික්‍රම  077-9161190     බදාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බදාදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         අඟහරුවාදා
19 653 බී.ගල්ලෑව 218 සී/ස විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය-ආණමඩුව          077-6805197            ඉරිදා        
කේ.එච්.එම්.ටිකිරි බණ්ඩා   076-2382870   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි  077-7162510     බදාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බදාදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         අඟහරුවාදා
20 653ඩී. බම්මන්නේගම 490 ස.තො.ස.-ආණමඩුව      032-2263030   අඟහරුවාදා        
ආර්.පී.වී.රුවන් කුමාර     072-6016261   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ජේ.ඒ.ප්‍රියන්ත විජේසිංහ        බදාදා    
එස්.පී.කේ.ජී.බණ්ඩාර  076-9005858       සෙනසු/ඉරිදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         බදාදා
21 653 සී.පෙරියකුලම 470 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 අඟහරුවාදා        
කේ.එච්.එම්.ටිකිරි බණ්ඩා   076-2382870   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි  077-7162510     බදාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බදාදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         අඟහරුවාදා
22 655 කොතලකෙමියාව   සහන ට්‍රේඩර්ස්               077-6703944          
ආර්.පී.වී.රුවන් කුමාර     072-6016261   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි  077-7162510     බ්‍රහස්පතින්දා    
එස්.පී.කේ.ජී.බණ්ඩාර  076-9005858       සඳුදා/අඟහරු  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         බදාදා
23 655 ඒ.තලාකොලවැව  467 ස.තො.ස.-ආණමඩුව     සී/ස විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය-ආණමඩුව   032-2263030 077-6805197      සිකුරාදා        
ආර්.පී.වී.රුවන් කුමාර     072-6016261   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි 077-7162510     බ්‍රහස්පතින්දා    
එස්.පී.කේ.ජී.බණ්ඩාර  076-9005858       සඳුදා/අඟහරු  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         බදාදා
24 656 තට්ටෑව 507 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 සිකුරාදා        
ජේ.ඒ.වී.ධනංජය ජයකොඩි    076-132877   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.පී.ඩී.දිලේක රුවන් කුමාර  076-7099095     සදුදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බ්‍රහස්පතින්දා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         බ්‍රහස්පතින්දා
25 656 ඒ. ආණමඩුව 609 සී/ස විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය-ආණමඩුව           077-6805197            සෙනසුරාදා        
ආර්.පී.වී.රුවන් කුමාර     072-6016261   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි  077-7162510     බ්‍රහස්පතින්දා    
එස්.පී.කේ.ජී.බණ්ඩාර  076-9005858       සෙනසු/ඉරිදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල  077-9385851         බදාදා
26 656 බී.තම්මැන්නාගම 715 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 සඳුදා        
ආර්.පී.වී.රුවන් කුමාර     072-6016261   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ජේ.ඒ.අමල් ප්‍රියදරශන       බදාදා    
එස්.පී.කේ.ජී.බණ්ඩාර  076-9005858       සෙනසු/ඉරිදා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         බදාදා
27 656සී. පෙරමාකුත්තුව 569 සී/ස විවිධ සේවා සමූපකාර              077-6805197 අගහරුවාදා        
ජේ.ඒ.වී.ධනංජය ජයකොඩි   076-7712823   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි 077-7162510     සිකුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බ්‍රහස්පතින්දා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         බ්‍රහස්පතින්දා
28 657 වඩත්ත                
ජේ.ඒ.වී.ධනංජය ජයකොඩි     076-7712823   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.එම්.විජේසිරි  077-6205778     සෙනසුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා 077-3643638       බ්‍රහස්පතින්දා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         බ්‍රහස්පතින්දා
29 657 ඒ.සියඹලාගස්හේන 520 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 සඳුදා        
ජේ.ඒ.වී.ධනංජය ජයකොඩි  076-7712823   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.පී.ඩී.දිලේක රුවන් කුමාර 76-7099095     බදාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බ්‍රහස්පතින්දා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         බ්‍රහස්පතින්දා
30 657 සී. දිවුල්වැව 412 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 සඳුදා        
ජේ.ඒ.වී.ධනංජය ජයකොඩි    076-7712823   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ආර්.පී.ඩී.දිලේක රුවන් කුමාර 076-7099095     සෙනසුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බ්‍රහස්පතින්දා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල-0779385851 077-9385851         බ්‍රහස්පතින්දා
31 659 වඩිගමංගාව 474 සහන ට්‍රේඩර්ස්               077-6703944 ඉරිදා        
ඒ.ඒ.ගුණවර්ධන    076-0132877   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
ජේ.ඒ.අමල් ප්‍රියදර්ශන       සදුදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා   077-3643638       බදාදා/බ්‍රහස්/සිකුරා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල  077-9385851         සිකුරාදා
32 659 ඒ.ධර්මපාලය 484 සී/ස විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය-ආණමඩුව          077-6805197          සෙනසුරාදා 04/04        
එ.ඒ.ගුණවර්ධන 076-0132877          
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි 077-7162510     සෙනසුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා 077-3643638          
ඒ.ඒ.ගුණපාල-0779385851 077-9385851          
33 659 බී.උප්පලවත්ත 426 ස.තො.ස.-ආණමඩුව       032-2263030 අඟහරුවාදා        
ඒ.ඒ.ගුණවර්ධන    076-132877   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි 077-7162510     සෙනසුරාදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා   077-3643638       බදාදා/බ්‍රහස්/සිකුරා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සිකුරාදා
34 661 මුදලක්කුලිය 654 සුපුන් ප්‍රීමාල් ස්ටෝර්ස්-මුදලක්කුලිය  071-9068658 සඳුදා        
ඒ.ඒ.ගුණවර්ධන    076-0132877   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි 077-7162510     ඉරිදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා  077-3643638       බදාදා/බ්‍රහස්/සිකුරා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සිකුරාදා
35 661 ඒ.සංඝට්ටිකුලම 508 සුපුන් ප්‍රීමාල් ස්ටෝර්ස්-මුදලක්කුලිය  071-9068658 සෙනසුරාදා         
ඒ.ඒ.ගුණවර්ධන    076-0132877   සිකු/සෙන/බදාදා/බ්‍රහස්      
එස්.එම්.සුදු රාළහාමි 077-7162510     ඉරිදා    
පී.ඩී.එම්.කේ.පෙරේරා   077-3643638       බදාදා/බ්‍රහස්/සිකුරා  
එස්.පී.ඩී.ගුණපාල 077-9385851         සිකුරාදා
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - කරුවලගස්වැව
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ  භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ සතියේ භාණ්ඩ බෙදීමේ දි‍න - සදුදා,අගහරුවාදා වශයෙන්
(2020.04.03 දින සිට)
නම සහ අංකය පවුල් ගණන නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර එළවළු මාළු මස්  බිත්තර
1 638 පහළ පුලියන්කුලම 381 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
ජේ.කේ පියසිරි          
ඒ.ඒ සම්පත් නුවන් සමීර          
ආර්.පී නිමල් කරුණාතිලක 077-1668711 බ්‍රහස්පතින්දා      
එන්.ඩබ්. විජේවීර 076-8384113   අගහරුවාදා    
           
  077-9164833     බදාදා  
           
  071-1036647       සිකුරාදා
2 640 මුරුක්කුවටවන 263 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
ඩබ්.පී චන්ද්‍රසිරි අබේසිංහ        
         
ගුණතිලක පියසේන 071-1270900 අගහරුවාදා    
         
ඒ.කේ ජනක හේමන්ත        
  071-6096597   බදාදා  
         
  077-8658858     සිකුරාදා
         
3 640/ඒ තබ්බෝව උතුර 202 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
ඒ.එල්.ඩී ෂෙල්ටන්        
ආර්.එම් ජයන්ති රත්නායක        
ඩබ්.විජිත ප්‍රනාන්දු 078-1832678 අගහරුවාදා    
ඩබ්.අජිත් සමන්ත 077-5955847      
කේ.එච් ලිනස් පෙරේරා   බ්‍රහස්පතින්දා    
  077-5011738   බදාදා  
ඒ.කේ ජනක හේමන්ත 077-5541041   සිකුරාදා  
      ඉරිදා  
  077-8658858     සිකුරාදා
         
         
4 640බි තේවනුවර 397 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
කේ.ඒ.එල් පින්ටෝ          
ඩබී.බී කසුන් ඒකනායක          
  072-2166118 බ්‍රහස්පතින්දා      
ආර්.එම් ජයන්ති රත්නායක          
ඩබ්.විජිත ප්‍රනාන්දු 078-5851547   අගහරුවාදා    
           
කේ.ඒ.ඩී සුමේධ 077-5955847   බ්‍රහස්පතින්දා    
        බදාදා  
ඒ.කේ ජනක හේමන්ත 077-5011738        
        ඉරිදා  
  078-9393761        
           
  077-8658858       සිකුරාදා
           
5 640/සී කරුවලගස්වැව 479 කරුවලගස්වැව විවිධ චසේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
ඩබී.බී කසුන් ඒකනායක        
ඩබ්.ඩබ්.ඒ ප්‍රෑන්ක් සුසන්ත        
ඒ.එල්.ඩී ෂෙල්ටන් 078-5851547 අගහරුවාදා    
         
ගුණතිලක පියසේන 077-1758285 බ්‍රහස්පතින්දා    
         
ඩබ්.විජිත ප්‍රනාන්දු 078-1832678 සෙනසුරාදා    
      බදාදා  
කේ.ඒ.ඩී සුමේධ 071-6096597      
      සිකුරාදා  
ඒ.කේ ජනක හේමන්ත 077-5011738      
      ඉරිදා  
  078-9393761      
        සිකුරාදා
  077-8658858      
         
6 640/ඩී තම්බපණ්ණිය 288 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271          
කේ.ඒ.එල් පින්ටෝ   සදුදා      
           
ඩබී.බී කසුන් ඒකනායක 072-2166118   අගහරුවාදා    
           
පී .රංජිත් 078-5851547   බ්‍රහස්පතින්දා    
ඊ.එම් නිමල් ඒකනායක          
ඒ.කේ ජනක හේමන්ත          
  077-2943119   සෙනසුරාදා    
  071-6500372     බදාදා  
          සිකුරාදා
  077-8658858        
           
7 640/ඊ කුඩාමැදවච්චිය 195 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
සමන්ත කුමාර          
ඩී.ප්‍රියන්ත කුමාර          
  762487350 බ්‍රහස්පතින්දා      
ගුණතිලක පියසේන 078-9675267   අගහරුවාදා    
           
ඒ.එච්.එම් සුගත් කුමාර 071-6096597     බදාදා සිකුරාදා
           
  077-7009640        
8 640/එෆ් තබ්බෝව දකුණ 675 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
ඩබී.බී කසුන් ඒකනායක      
       
ඩබ්.ඩබ්.ඒ ප්‍රෑන්ක් සුසන්ත 078-5851547 අගහරුවාදා  
       
පී .රංජිත්      
  077-1758285 බ්‍රහස්පතින්දා  
ඩබ්.විජිත ප්‍රනාන්දු      
       
ඩබ්.අජිත් සමන්ත 077-2943119 සෙනසුරාදා  
කේ.එච් ලිනස් පෙරේරා      
  077-5011738   බදාදා
       
  077-5541041   සිකුරාදා
  ----------   ඉරිදා
       
       
9 640/ජි පාවට්ටාමඩුව 298 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
           
කේ.ඒ.එල් පින්ටෝ          
ඒ.එල්.ඩී ෂෙල්ටන්          
  072-2166118 බ්‍රහස්පතින්දා      
කේ.ඒ.ඩී සුමේධ 078-1832678   අගහරුවාදා    
           
ජේ.කේ.එම් ලාල් 078-9393761     බදාදා  
           
ඒ.එච්.එම් සුගත් කුමාර 077-8353135     ඉරිදා  
          සිකුරාදා
  077-7009640        
10 642 ඉපලෝගම 276 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
ඒ.ඒ පියතිස්ස        
එස්.ඒ.ඩී සම්පත් කුමාර        
  072-9007570 අගහරුවාදා    
බී.එම් බුද්ධික රුවන් 078-7948174   බදාදා  
         
  ------------     සිකුරාදා
11 642/ඒ රඹාවැව 264 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
කේ.ඒ චන්ද්‍රිකා දමයන්ති        
ඒ.ඒ පියතිස්ස   අගහරුවාදා    
  -------------      
එස්.ඒ.ඩී සම්පත් කුමාර        
  072-9007570 බ්‍රහස්පතින්දා    
එන්.ඩබ්. විජේවීර     බදාදා  
  078-7948174      
         
  071-1036647     සිකුරාදා
12 642/බී කුඹුක්වැව 315 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
           
කේ.ඒ.එල් පින්ටෝ          
           
කේ.ඒ චන්ද්‍රිකා දමයන්ති 072-2166118 බ්‍රහස්පතින්දා      
ඒ.ඒ සම්පත් නුවන් සමීර     අගහරුවාදා    
           
පී.එච් .ඒ නිශාන්ත          
  076-8384113   බ්‍රහස්පතින්දා    
එන්.ඩබ්. විජේවීර          
           
  076-9972816     බදාදා  
           
  071-1036647       සිකුරාදා
13 642/සී දංගස්වැව 292 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
කේ.ඒ චන්ද්‍රිකා දමයන්ති        
ඒ.ඒ සම්පත් නුවන් සමීර        
    අගහරුවාදා    
පී.එච් .ඒ නිශාන්ත        
  076-8384113 බ්‍රහස්පතින්දා    
බී.එම් බුද්ධික රුවන්        
         
  076-9972816   බදාදා  
         
  ----------------     සිකුරාදා
14 642/ඩී වීරපුර 705 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
එස්.පී නිමල් දසනායක          
           
ආර්.පී අමල් රෝහණ 071-7580164 බ්‍රහස්පතින්දා      
           
පී.එච් .ඒ නිශාන්ත 071-6138473   අගහරුවාදා    
           
එස්.ඒ.ඩී සම්පත් කුමාර 076-9972816     බදාදා  
           
යසිත ධනුද්ධර 078-7948174       සිකුරාදා
           
  767151344       ඉරිදා
           
15 648 පලීගම 432 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
ඩී.පි අනිල් කුමාර        
         
එස්.ඒ චමින්ද කුමාර 071-9713755 අගහරුවාදා    
         
ජේ.කේ.එම් ලාල් .........................   බදාදා  
         
ඒ.එච්.එම් සුගත්කුමාර 077-8353135   ඉරිදා  
         
  077-7009640     සිකුරාදා
         
16 648/ඒ එගොඩපිටිය 340 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
ඩී.පි අනිල් කුමාර      
  071-9713755 අගහරුවාදා  
එස්.ඒ චමින්ද කුමාර      
       
ආර්.එම් සුසන්ත .........................   බදාදා
       
ඒ.එච්.එම් සුගත් කුමාර 078-7515507   ඉරිදා
       
  077-7009640    
17 638/ඒ සාලියවැව 827 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
           
ඩී.ජි ඩල්සි          
           
ආර්.පි අමිල රෝහණ 077-1972229 බ්‍රහස්පතින්දා      
           
ආර්.පී අමල් රෝහණ ....................... සෙනසුරාදා      
           
ඩී.ප්‍රියන්ත කුමාර 071-6138473   අගහරුවාදා    
           
ඒ.ඒ  078-9675267   බ්‍රහස්පතින්දා    
පියතිස්ස          
  072-9007570   සෙනසුරාදා    
පී.එච් .ඒ නිශාන්ත          
           
ආර්.පී නිමල් කරුණාතිලක 076-9972816     බදාදා  
           
එන්.ඩබ්. විජේවීර 077-9164833     ඉරිදා  
           
ඒ.එච්.එම් සුගත් කුමාර         සිකුරාදා
  071-1036647        
          ඉරිදා
  077-7009640        
           
18 638/බී සාලියවැව 247 ආර්.පි අමිල රෝහණ 715225271 සදුදා        
ආර්.පී අමල් රෝහණ 071-6138473 අගහරුවාදා    
         
ඒ.ඒ සම්පත් නුවන් සමීර 076-8384113 බ්‍රහස්පතින්දා    
කේ.ඒ.එච් ඩොනිසියුස්        
  076-1113754   බදාදා  
එන්.ඩබ්. විජේවීර        
  071-1036647     සිකුරාදා
         
19 638/සී සාලියවැව 290 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා  715225271 සදුදා        
සමුපකාර සමිතිය          
           
ඩී.ජි ඩල්සි          
  077-1972229 බ්‍රහස්පතින්දා      
ආර්.පි අමිල රෝහණ          
  .......................... සෙනසුරාදා      
ආර්.පී අමල් රෝහණ 071-6138473        
      අගහරුවාදා    
කේ.ඒ චන්ද්‍රිකා දමයන්ති ..........................         
කේ.ඒ.එච් ඩොනිසියුස් 076-1113754   බ්‍රහස්පතින්දා    
        බදාදා  
එන්.ඩබ්. විජේවීර 071-1036647        
          සිකුරාදා
           
20 638/ඩී මුණමල්ගස්වැව 341 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 71522527 සදුදා        
           
ඩී.ජි ඩල්සි          
කේ.ඒ චන්ද්‍රිකා දමයන්ති          
  077-19722291 බ්‍රහස්පතින්දා      
ඒ.ඒ පියතිස්ස          
  .........................   අගහරුවාදා    
           
  072-9007570   බ්‍රහස්පතින්දා    
කේ.ඒ.එච් ඩොනිසියුස්          
           
ආර්.එම් සුසන්ත          
  076-111 3754     බදාදා  
එන්.ඩබ්. විජේවීර          
  078-75155073     ඉරිදා  
           
  071-1036647        සිකුරාදා
           
21 638/ඊරණවරාපිටිය 235 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
           
.ජි ඩල්සි          
           
කේ.ඒ චන්ද්‍රිකා දමයන්ති 077-1972229 බ්‍රහස්පතින්දා      
           
ඩී.පි අනිල් කුමාර .......................   අගහරුවාදා    
           
ආර්.පී නිමල් කරුණාතිලක     බ්‍රහස්පතින්දා    
  071-9713755        
ඒ.එච්.එම් සුගත් කුමාර          
  077-9164833     බදාදා  
           
          සිකුරාදා
  077-7009640        
           
22 639 ඉහළ පුලියන්කුලම 269 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
           
කේ.ඒ.එල් පින්ටෝ          
           
කේ.ඒ චන්ද්‍රිකා දමයන්ති 072-2166118 බ්‍රහස්පතින්දා      
කේ.එම් සුනිල් කෝනාර          
කේ.ඒ.එච් ඩොනිසියුස් ........................   අගහරුවාදා    
           
ආර්.එම් සුසන්ත 071-1592941   බ්‍රහස්පතින්දා    
  076-1113754     බදාදා  
එන්.ඩබ්. විජේවීර 076-1113754        
        ඉරිදා  
  078-7515507        
          සිකුරාදා
  071-1036647        
           
23 639/ඒ අලුත්ගම 583 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
කේ.ඒ චන්ද්‍රිකා දමයන්ති        
         
ඊ.එම්.එස්.පි ඒකනායක ........................ අගහරුවාදා    
         
එන්.ඩබ්. විජේවීර        
  078-7117463   බදාදා  
         
  071-1036647     සිකුරාදා
24 639/සී පහරිය 267 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
           
ජේ.කේ පියසිරි          
           
ඒ.ඒ පියතිස්ස 077-1668711 බ්‍රහස්පතින්දා      
           
කේ.එම් සුනිල් කෝනාර .......................   අගහරුවාදා    
           
ඊ.එම්.එස්.පි ඒකනායක 7115929410   බ්‍රහස්පතින්දා    
           
ආර්.පී නිමල් කරුණාතිලක          
  078-7117463     බදාදා  
බී බුද්ධික රුවන්          
  077-9164833     ඉරිදා  
           
  .       සිකුරාදා
  .....................        
           
25 639/බී මැදගම 302 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා අගහරුවාදා      
       
කේ.එම් සුනිල් කෝනාර      
ඊ.එම්.එස්.පි ඒකනායක      
  071-1592941    
ඒ.ඒ සම්පත් නුවන් සමීර      
එන්.ඩබ්. විජේවීර 078-7117463    
    බදාදා  
  076-8384113    
    ඉරිදා  
  071-1036647    
      සිකුරාදා
26 639/ඩී පලුගස්සේගම 501 කරුවලගස්වැව විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය 715225271 සදුදා        
           
ඩී.ජි ඩල්සි          
           
ආර්.පී අමල් රෝහණ 077-1972229 බ්‍රහස්පතින්දා      
           
ඒ.ඒ පියතිස්ස 071-6 138473   අගහරුවාදා    
           
කේ.එම් සුනිල් කෝනාර 072-9007570   බ්‍රහස්පතින්දා    
           
ඊ.එම්.එස්.පි ඒකනායක 071-1592941   සෙනසුරාදා    
           
ආර්.එම් සුසන්ත          
  078-7117463     බදාදා  
බී.එම් බුද්ධික රුවන්           
  078-7515507     ඉරිදා  
ඒ.එච්.එම් සුගත් කුමාර         සිකුරාදා
  .......................        
          ඉරිදා
  077-7009640        
           
                   
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - කල්පිටිය
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ සතියේ භාණ්ඩ බෙදා දීමේ දින - සඳුදා,අඟහරුවාදා වශයෙන් (2020.04.03 දින සිට)
නම සහ අංකය පවුල් ගණන නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය අහාර එළවළු මාළු මස්  බිත්තර
1 603,තේතතපොල 556 නිර්මල සිටි 0725261738,
0721511195
සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා ඉරිදා සඳුදා
2 603ඒ, කරඹ 1052 සඳුදා අඟහරුවාදා සෙනසුරාදා සිකුරාදා සඳුදා
3 605බී,නිර්මලපුර 602 සෙබස්තියන් ස්ටෝර්ස් සේතපොල 750676723 අඟහරුවාදා සෙනසුරාදා බ්‍රහස් තින්දා සඳුදා අඟහරුවාදා
4 605ඒ, දළුව 320 ෆොග්- දළුව 0728127809,
0789792708
බදාදා අඟහරුවාදා සෙනසුරාදා බදාදා බදාදා
නිලන්ක චිකන් -
දළුව
714111279
5 605,නවක්කාඩුව 525 ඩබ්.එස්.ස්ටෝර්ස් මාම්පුරිය 715636805 අඟහරුවාදා බ්‍රහස්පතින්දා සඳුදා ඉරිදා අඟහරුවාදා
6 619 මාම්පුරිය 773 බදාදා සඳුදා සිකුරාදා ඉරිදා බදාදා
7 620, නාරක්කල්ලිය 426 බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා බදාදා ඉරිදා බ්‍රහස්පතින්දා
8 621,පනියඩිය 870 සිකුරාදා බදාදා අඟහරුවාදා ඉරිදා සිකුරාදා
9 621ඒ,නොරොච්චෝල 1350 එස්.එම්.ස්ටෝර්ස් - තිගලි 717500700 බදාදා සෙනසුරාදා බ්‍රහස්ප තින්දා සිකුරාදා බදාදා
10 622,ආලංකුඩාව 1350 සෙනසුරාදා අඟහරුවාදා සිකුරාදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා
11 622ඒ, ආන්ඩන්කන්නිය 312 අඟහරුවාදා බ්‍රහසපතින්දා බදාදා ඉරිදා අඟහරුවාදා
12 623,ඒත්තාලෙ 1028 සාන්ත මයිකල්
ස්ටෝර්ස්
766558351 බ්‍රහස්පතින්දා අඟහරුවාදා ඉරිදා සිකුරාදා බ්‍රහස්පතින්දා
13 624,තිගලි 557 සිකුරාදා අඟහරුවාදා සෙනසුරාදා සිකුරාදා සිකුරාදා
14 626ඒ, තලවිල නැගෙනහිර 573 බදාදා ඉරිදා සඳුදා ඉරිදා බදාදා
15 626බී, තලවිල බටහිර 338 වයි.
එම්.ස්ටෝර්ස්,
වසීම් ස්ටෝර්ස්
773952876 ඉරිදා සෙනසුරාදා සිකුරාදා ඉරිදා ඉරිදා
16 626සී, ආලංකුඩාව 760 සෙනසුරාදා සඳුදා අඟහරුවාදා ඉරිදා සෙනසුරාදා
ප්‍රසාද් ඉන්දික -
මස් කඩේ
770566817 ඉරිදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා ඉරිදා
නිලිනි සන්ධ්‍යා මස් කඩේ 776447131          
      මුසාදික් චිකන් 776113517          
17 626,මුදලප්පාලි 954 නසාර් සබ්  ස්ටෝර්ස් 0322268554,
0722733044
සෙනසුරාදා සඳුදා බදාදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා
18 628,මුසල්පිටිය 675 සඳුදා බ්‍රහස්පතින්දා බ්‍රහස්ප තින්දා සිකුරාදා සඳුදා
19 628ඒ,පල්ලිවාසල්තුරේ 678 බ්‍රහස්පතින්දා සඳුදා ඉරිදා සිකුරාදා බ්‍රහස්පතින්දා
එම්. සිරාජ් මස්
කඩේ -
පල්ලිවාසල්තුරේ
767868480
20 629,කුරිඤ්ඤම්පිටිය උතුර 656 පී.එස්.හමීද් ස්ටෝර්ස් - කල්පිටිය 718183436 සඳුදා අඟහරුවාදා බදාදා ඉරිදා සඳුදා
21 629ඒ,කන්දකුලිය 1114 අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්ප තින්දා සිකුරාදා අඟහරුවාදා
22 629බී,කුරිඤ්ඤම්පිටිය දකුණ 600 බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා ඉරිදා බදාදා
23 629සී,කන්දකුලිය කුඩාව 152 ඊ.කේ.එම්.-
කුරිඤ්ඤම්පිටිය
322260574,
725622805
බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදා බ්‍රහස්පතින්දා
24 630,පෙරියකුඩිරිප්පුව 312 සිකුරාදා බ්‍රහස් තින්දා ඉරිදා සිකුරාදා සිකුරාදා
25 630ඒ,පුදුකුඩිරිප්පුව 500 සී/ස සමූපකාරය - කල්පිටිය 322260420 සෙනසුරාදා සඳුදා සඳුදා සිකුරාදා සෙනසුරාදා
26 630බී,වන්නිමුන්දලම 946 777557049 ඉරිදා අඟහරුවාදා අඟහරුවාදා සිකුරාදා ඉරිදා
27 630සී, මණ්ඩලකුඩාව 1250   සඳුදා බදාදා බදාදා සිකුරාදා සඳුදා
28 631,සින්නකුඩිරිප්පුව 300 එම්.කේ.කේ.ස්ටෝර්ස්
කල්පිටිය
761802434 අඟහරුවාදා බ්‍රහස්පතින්දා බ්‍රහස්ප තින්දා සිකුරාදා අඟහරුවාදා
29 631ඒ, ආනවාසල 962 761802424 බදාදා සිකුරාදා සඳුදා ඉරිදා බදාදා
30 633,ඩච්බේ 312 එම්.කේ.කේ.ස්ටෝර්ස්
කල්පිටිය
767260052 බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා අඟහරුවාදා ඉරිදා බ්‍රහස්පතින්දා
31 633ඒ,පල්ලියවත්ත 27 සිකුරාදා බදාදා අඟහරුවාදා ඉරිදා සිකුරාදා
ඒ.ආර්.එම්.රවුෆ් - කුරිඤ්ඤම්පිටිය 778177021
හලාල් චිකන්- කල්පිටිය 758204790,
756313613
රයාන් - චිකන් 775625587
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - නවගත්තේගම
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම පවුල් ගණන භාණ්ඩ බෙදීම බාර ආයතනය සතියේ භාණ්ඩ බෙදීමේ දින සදුදා, අඟහරුවාදා වශයෙන්
නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර එළවළු මාළු මස් බිත්තර
1 643 මොරගහවැව   විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.06       2020.04.06
254 එච්.ඒ.සුනිමල් ප්‍රේමතිලක       2020.04.08    
  එච්.රුවන් චන්දන කුමාර     2020.04.03/06      
2 643/1 මහමැද්දෑව   එච්.ඒ.සුනිමල් ප්‍රේමතිලක       2020.04.08    
  කේ.ඒ.අමිල සංජිව           2020.04.08
482 එච්.රුවන් චන්දන කුමාර     2020.04.03/06      
  එච්.එම්.රත්නායක   2020.04.04/07        
3 644 කිරිමැටියාව   විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.03/06       2020.04.03/06
  එච්.ඒ.සුනිමල් ප්‍රේමතිලක       2020.04.05    
548 ආර්.ඩී නිව්ටන් රාජකරුණා         2020.04.09  
  ඩබ්.එම්.ජයසිංහ     2020.04.07      
4 644/1 රඹකනයාගම   ආර්.පි.ඩි.බංදුල රාජපක්ෂ       2020.04.05    
  කේ.ඒ.අමිල සංජිව           2020.04.08
439 එච්.පී.ඩී.සුනිල් ශාන්ත     2020.04.05/07      
  ආර්.එච්.එම්.සාගර සම්පත්   2020.04.07/09        
5 644/2 මහඅන්දරවැව   එච්.ඒ.සුනිමල් ප්‍රේමතිලක       2020.04.05    
  කේ.ඒ.අමිල සංජිව           2020.04.08
261 එච්.රුවන් චන්දන කුමාර     2020.04.03/06      
  එච්.එම්.රත්නායක   2020.04.04/07        
6     විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.03       2020.04.03
644/3 මියැල්ලෑව 422 ආර්.ඩී නිව්ටන් රාජකරුණා         2020.04.09  
    ඩබ්.එම්.ජයසිංහ     2020.04.03      
7     ආර්.පි.ඩි.මහින්ද සුරනිමල       2020.04.09    
645 කෝන්කඩවල 412 කේ.ඒ.අමිල සංජිව           2020.04.05
    එච්.පී.ඩී.සුනිල් ශාන්ත     2020.04.05/07      
    ආර්.එච්.එම්.සාගර සම්පත්   2020.04.07/09        
8 645/1 ඉගිණිමිටිය නැගෙනහිර 419 ආර්.පි.ඩි.බංදුල රාජපක්ෂ       2020.04.05    
කේ.ඒ.අමිල සංජිව           2020.04.08
එච්.පී.ඩී.සුනිල් ශාන්ත     2020.04.05/07      
ආර්.එච්.එම්.සාගර සම්පත්   2020.04.07/09        
9   441 ආර්.පි.ඩි.බංදුල රාජපක්ෂ       2020.04.05    
645/2 ඉගිණිමිටිය බටහිර කේ.ඒ.අමිල සංජිව           2020.04.08
  එච්.පී.ඩී.සුනිල් ශාන්ත     2020.04.05/07      
  ආර්.එච්.එම්.සාගර සම්පත්   2020.04.07/09        
10   354 විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.03       2020.04.03
645/3 මුල්ලේගම ආර්.පි.ඩි.මහින්ද සුරනිමල       2020.04.09    
  ආර්.ඩී නිව්ටන් රාජකරුණා         2020.04.05  
  ඩබ්.එම්.ජයසිංහ     2020.04.03      
11     විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.03       2020.04.03
645/4 ගෙදරවැව 163 ආර්.පි.ඩි.මහින්ද සුරනිමල       2020.04.09    
    ආර්.ඩී නිව්ටන් රාජකරුණා         2020.04.09  
    ඩබ්.එම්.ජයසිංහ     2020.04.07      
12     විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.08       2020.04.08
646 තම්මන්නාවැටිය 336 එන්.එම්.ජයන්ත විමලසිරි     2020.04.06/09      
13     විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.08       2020.04.08
646/1 වෙලේවැව උතුර 334 පී.වයි.චන්ද්‍රසේන       2020.04.05    
    ආර්.ඩී නිව්ටන් රාජකරුණා         2020.04.05  
    ඩබ්.ඒ.ඩී.එස්.වික්‍රමසිංහ     2020.04.04/06      
14     විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.08       2020.04.08
646/2 වෙලේවැව දකුණ 391 පී.වයි.චන්ද්‍රසේන       2020.04.05    
    ආර්.ඩී නිව්ටන් රාජකරුණා         2020.04.05  
    ඩබ්.ඒ.ඩී.එස්.වික්‍රමසිංහ     2020.04.04/06      
15     කේ.ඒ.අමිල සංජිව           2020.04.05
646/3 සමෘද්ධිගම 256 එන්.එම්.ජයන්ත විමලසිරි     2020.04.06/09      
    එච්.එම්.ජේ.ප්‍රියන්ත   2020.04.05/09        
16     පී.වයි.චන්ද්‍රසේන       2020.04.09    
647 අමුණුවැව 144 විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.06        
    එන්.එම්.ජයන්ත විමලසිරි     2020.04.06/09      
17 647/1 කැලේවැව 256 විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322052920 2020.04.03       2020.04.03
පී.වයි.චන්ද්‍රසේන       2020.04.05    
ඩබ්.ඒ.ඩී.එස්.වික්‍රමසිංහ     2020.04.04/06      
18 647/2 තරණගහවැව 237 පී.වයි.චන්ද්‍රසේන       2020.04.09    
කේ.ඒ.අමිල සංජිව           2020.04.05
ඩබ්.ඒ.ඩී.එස්.වික්‍රමසිංහ     2020.04.04/06      
එච්.එම්.ජේ.ප්‍රියන්ත   2020.04.05/09        
19 647/3 කුරුළුවැව 300 පී.වයි.චන්ද්‍රසේන       2020.04.09    
කේ.ඒ.අමිල සංජිව           2020.04.05
එන්.එම්.ජයන්ත විමලසිරි     2020.04.06/09      
එච්.එම්.ජේ.ප්‍රියන්ත   2020.04.05/09        
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මහකුඹුක්කඩවල
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම පවුල් ගණන භාණ්ඩ බෙදීම බාර ආයතනය සතියේ භාණ්ඩ බෙදීමේ දින සදුදා ,අඟහරුවාදා වශයෙන්
නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර එළවළු මාළු මස් බිත්තර
1 613/ඩී-රත්මල්ගස්වැව 201 රත්න ස්ටෝර්ස් 770484203 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
පී.එම්.සෝමසිරි       සෙනසුරාදා    
2 613/සී සෙම්බුකුලිය 163 මුණසිංහ ස්ටෝර්ස් 768596504 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ජේ.එම්.ධර්මසේන       ඉරිදා    
3 613-කවයන්කුලම 232 රත්න ස්ටෝර්ස් 770484203 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ජේ.එම්.ධර්මසේන       සෙනසුරාදා    
4 613/බී-මහකුඹුක්කඩවල 224 මුණසිංහ ස්ටෝර්ස් 768596504 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
පී.එම්.සෝමසිරි       ඉරිදා    
5 613/ඒ ජයරාජපුර 194 මුණසිංහ ස්ටෝර්ස් 768596504 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ඩබ්.ඒ.ඒ.සැම්සන්       සෙනසුරාදා    
6  614/එෆ්-කිවුල අංක 01 361 තිස්ස ස්ටෝර්ස් 717212314 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එච්.ඒ.පැතුම් සංජීව       ඉරිදා    
7 614/ඒ-කිවුල අංක 04-01 375 තිස්ස ස්ටෝර්ස් 717212314 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එච්.ඒ.පැතුම් සංජීව       සඳුදා    
8 614/සී-කිවුල අංක 04-02 321 තිස්ස ස්ටෝර්ස් 717212314 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එච්.ඒ.පැතුම් සංජීව       සෙනසුරාදා    
9 614/ඊ-කි. ගො.ගො.ජනපදය 212 තිස්ස ස්ටෝර්ස් 717212314 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ඒ.පී.සරත් සිසිර කුමාර       සෙනසුරාදා    
10 614/බී-කි.ත.ව්‍යාපාරය 497 තිස්ස ස්ටෝර්ස් 717212314 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ඒ.පී.සරත් සිසිර කුමාර       සඳුදා    
11 614/ඩී-දංගහවල 291 තිස්ස ස්ටෝර්ස් 717212314 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
රවිඳු ජයසිංහ       ඉරිදා    
12 613/ඊ-දංගස්වැව 287 තිස්ස ස්ටෝර්ස් 717212314 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
රවිඳු ජයසිංහ       සෙනසුරාදා    
13 612/ඒ-ආඬිගම 430 ජයමහ ස්ටෝර්ස් 722573210 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එච් .ඒ. විමලසේන       සෙනසුරාදා    
14 612/ඩී-පුනවිටිය 249 ජයමහ ස්ටෝර්ස් 722573210 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එම්.ඒ.එස්.ආර්.පෙරේරා       සෙනසුරාදා    
15 658-ගරයක්ගම 340 ජයමහ ස්ටෝර්ස් 722573210 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එම්.ඒ.එස්.ආර්.පෙරේරා       ඉරිදා    
16 658/බී-කාකුපාඬියාව 298 ජයමහ ස්ටෝර්ස් 722573210 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ඒ.එම්.ආර් .පී අධිකාරි       සෙනසුරාදා    
17 612/ඊ-දළුවේගම 288 ජයමහ ස්ටෝර්ස් 722573210 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ඒ.එම්.ආර් .පී අධිකාරි       සඳුදා    
18 658/බී-වල්පාලුව 398 ජයමහ ස්ටෝර්ස් 722573210 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ඒ.එම්.ආර් .පී අධිකාරි       ඉරිදා    
19 612-මොහොරිය 338 මුණසිංහ ස්ටෝර්ස් 768596504 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එම්.ටී.පී.පෙරෙරා       සෙනසුරාදා    
20 612/බී-නැ.ගල්කුලිය 321 ඉසුරු ට්‍රෙඩර්ස් 777650270 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ඩබ්.එම්.යූ.පද්මසිරි       ඉරිදා    
21 612/සී-බ.ගල්කුලිය 257 ඉසුරු ට්‍රෙඩර්ස් 777650270 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
ඩබ්.එම්.යූ.පද්මසිරි       සඳුදා    
22 611/ඒ-කරුවලබැද්ද 239 සාලිය ස්ටෝර්ස් 776382320 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එම්.මෛත්‍රිපාල       සෙනසුරාදා    
23 611/බී-කරුංගාලිචෝලේ 304 සාලිය ස්ටෝර්ස් 776382320 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එල්.එන්.පී.ප්‍රනාන්දු       සෙනසුරාදා    
24 611- බරනන්කට්ටුව 347 ඉසුරු ට්‍රෙඩර්ස් 777650270 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එල්.එන්.පී.ප්‍රනාන්දු       සඳුදා    
25 611/ඩී-මහසෙම්බුකුලිය 377 සාලිය ස්ටෝර්ස් 776382320 සඳුදා/බ්‍රහස්/සෙන. සිකුරාදා      
එල්.එන්.පී.ප්‍රනාන්දු       ඉරිදා    
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මහවැව
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම සහ අංකය පවුල් ගණන භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනය  සතියේ භාණ්ඩ බෙදීමේ දින
නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර  එළවළු මාළු මස්  බිත්තර
1 511-තල්විල 518 උඩුබද්දාව විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 713983000 773983000 සඳුදා         
;,aú, i¾fjdaoh 776118238   සිකුරාදා       
ආර්.ඒ.ප්‍රදීප් නිශාන්ත  ඩබ්.රනිල් අජන්ත 760437431    775920636     සිකුරාදා    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       බදාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         සිකුරාදා
2 511 A-මෝදරවැල්ල 162 1) උඩුබද්දාව විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති  2) නෙවිල් ජොන්සන් 1- 0713983000        0773983000   2- 0322551216 අඟහරුවාදා         
kqjka wñr 077 9817351   බදාදා      
අවශ්‍ය නැත       -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
3 512-මාරවිල නගරය 206 01) මාරවිල වෙළඳ සංගමය                     02) මැතිව් ස්ටෝර්ස්  03) චතුරිෂාන් ස්ටෝර්ස් 04) ජයසිංහ කඩේ       5) නිව් රත්නායක ස්ටෝර්ස් 01) සභාපති - සාලිය 0719131384   ,  ලේකම් - සම්පත්- 0773379945  (02) ශිරාන් ජූඩ් චමින්ද අප්පුහාමි- 0779861119  (03) පි.සැල්වින් රියෙන්සි අප්පුහාමි - 0779030951 (4). එච්.ජේ. උදයනාත් ජයසිංහ  - 0777396065  (5)පී ආර් එච්.ඩී. තිලක් ලලින්ද  - 0772128943 , 0322253331 අඟහරුවාදා         
මාරවිල වෙළඳ සංගමය  0773379945          0719131384   අඟහරුවාදා       
ආර්.ඒ.ප්‍රදීප් නිශාන්ත  ඩබ්.රනිල් අජන්ත 760437431             775920636     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
4 512 A-මාරවිල වැල්ල 260 01) මාරවිල වෙළඳ සංගමය                     02) මැතිව් ස්ටෝර්ස්  03) චතුරිෂාන් ස්ටෝර්ස් 04) ජයසිංහ කඩේ      5) නිව් රත්නායක ස්ටෝර්ස් 01) සභාපති - සාලිය 0719131384   ,  ලේකම් - සම්පත්- 0773379945  (02) ශිරාන් ජූඩ් චමින්ද අප්පුහාමි- 0779861119  (03) පි.සැල්වින් රියෙන්සි අප්පුහාමි - 0779030951 (4). එච්.ජේ. උදයනාත් ජයසිංහ  - 0777396065  (5)පී ආර් එච්.ඩී. තිලක් ලලින්ද  - 0772128943 , 0322253331 අඟහරුවාදා         
මාරවිල වෙළඳ සංගමය  0773379945          0719131384   බ්‍රහස්පතින්දා      
එච්.ටි. මිල්රෝයි කොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු  777183514     බ්‍රහස්පතින්දා    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
5 512 B-මාරවිල දකුණ 392 01) මාරවිල වෙළඳ සංගමය                    02) මැතිව් ස්ටෝර්ස්  03) චතුරිෂාන් ස්ටෝර්ස්  04) ජයසිංහ කඩේ      5) නිව් රත්නායක ස්ටෝර්ස් 01) සභාපති - සාලිය 0719131384   ,  ලේකම් - සම්පත්- 0773379945  (02) ශිරාන් ජූඩ් චමින්ද අප්පුහාමි- 0779861119  (03) පි.සැල්වින් රියෙන්සි අප්පුහාමි - 0779030951 (4). එච්.ජේ. උදයනාත් ජයසිංහ  - 0777396065  (5)පී ආර් එච්.ඩී. තිලක් ලලින්ද  - 0772128943 , 0322253331 සිකුරාදා        
එච්.ටි. මිල්රෝයි කොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු  777183514    බදාදා      
ඩබ්.රනිල් අජන්ත 775920636     බ්‍රහස්පතින්දා    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අගහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
6 512 C-මාරවිල උතුර 157 01) මාරවිල වෙළඳ සංගමය                     02) මැතිව් ස්ටෝර්ස්  03) චතුරිෂාන් ස්ටෝර්ස් 04) ජයසිංහ කඩේ       5) නිව් රත්නායක ස්ටෝර්ස් 01) සභාපති - සාලිය 0719131384   ,  ලේකම් - සම්පත්- 0773379945  (02) ශිරාන් ජූඩ් චමින්ද අප්පුහාමි- 0779861119  (03) පි.සැල්වින් රියෙන්සි අප්පුහාමි - 0779030951 (4). එච්.ජේ. උදයනාත් ජයසිංහ  - 0777396065  (5)පී ආර් එච්.ඩී. තිලක් ලලින්ද  - 0772128943 , 0322253331 අඟහරුවාදා         
මාරවිල වෙළඳ සංගමය  0773379945           0719131384   සඳුදා       
 ඩබ්'රනිල් අජන්ත 775920636     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       සඳුදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
7 513-හොරගොල්ල දකුණ 320 01) ලකී ස්ටෝර්ස්      02) ලක්සිරි සමන්ත පතිරාජ                           03) මාරවිල මිනි කෝප් සිටි 1) ඩබ්.එම්. ලක්ෂ්මන් විජේතුංග 0772889100              2) ලක්සිරි සමන්ත 0776520272                03) සුගන්දි කුමාරි 0775581995 සඳුදා         
එම්.ඒ.එන්. නිශාන්ත පෙරේරා 773252386   සිකුරාදා බදාදා      
ඩබ්.රනිල් අජන්ත 775920636     බදාදා    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
8 513 A-මරඳ උතුර 600 මරඳවැල්ල ස්ටෝර්ස්  ආර්.පී.නිරේශන් පීරිස් 0779647455  අඟහරුවාදා         
අනුරුද්ධ fyaul=udr 777035249   සඳුදා       
 ඩබ්.රනිල් අජන්ත 775920636     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
9 513 B-මරඳ දකුණ 349 එම්.පී. ජයලත් එම්'පී ජයලත්   0774164534 අඟහරුවාදා         
අනුරුද්ධ fyaul=udr 777035249   සිකුරාදා බදාදා      
නිරෝධායනයට ලක් කර ඇති ප්‍රදේශයකි -     -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
10 513 C-හොරගොල්ල උතුර 365 01)ලකී ස්ටෝර්ස්      02)ලක්සිරි සමන්ත පතිරාජ                            03) මාරවිල මිනි කෝප් සිටි 1) ඩබ්.එම්. ලක්ෂ්මන් විජේතුංග 0772889100              2) ලක්සිරි සමන්ත 0776520272                03) සුගන්දි කුමාරි 0775581995 අඟහරුවාදා         
එම්.ඒ.එන් නිශාන්ත පෙරේරා 773252386   සඳුදා       
 ඩබ්.රනිල් අජන්ත 775920636     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
11 514-ඉහළ හත්තිනිය 385 මල්ක ස්ටෝර්ස්  ප්‍රදීප් ස්ටෝර්ස්  ඉන්ද්‍රා ස්ටෝර්ස් 1-යූ.එල්.රන්මල්ක  පෙරේරා 0775952208      2- ජේ.ඒ. ප්‍රදීප් සුරංග දේශප්‍රිය 0773978113         3 - මොහාන් රාජ් 0777076033 සිකුරාදා        
ඩී.ලක්සිරි පෙරේරා  775256578   සිකුරාදා බදාදා      
ඩබ්.රනිල් අජන්ත   සුජිත් ප්‍රනාන්දු 0775920636         0764082682     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
12 515-පහළ හත්තිනිය 356 මල්ක ස්ටෝර්ස්  ප්‍රදීප් ස්ටෝර්ස්  ඉන්ද්‍රා ස්ටෝර්ස් 1-යූ.එල්.රන්මල්ක  පෙරේරා 0775952208      2- ජේ.ඒ. ප්‍රදීප් සුරංග දේශප්‍රිය 0773978113         3 - මොහාන් රාජ් 0777076033 අඟහරුවාදා         
ඩි. ලක්සිරි පෙරේරා  775256578   සඳුදා       
ඩබ්.රනිල් අජන්ත    ඩබ්.සුජිත් ලක්ෂ්මන් 0775920636    0771641006     බදාදා    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
13 515 A-මැද හත්තිනිය 276 මල්ක ස්ටෝර්ස්  ප්‍රදීප් ස්ටෝර්ස්  ඉන්ද්‍රා ස්ටෝර්ස් 1-යූ.එල්.රන්මල්ක  පෙරේරා 0775952208      2- ජේ.ඒ. ප්‍රදීප් සුරංග දේශප්‍රිය 0773978113       3 - මොහාන් රාජ් 0777076033 සඳුදා         
ඩි. ලක්සිරි පෙරේරා  775256578   බ්‍රහස්පතින්දා      
 ඩබ්.රනිල් අජන්ත 775920636     සිකුරාදා    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්. ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
14 517-මුට්ටිබැඳිවිල 168 ලහිරු ස්ටෝර්ස්   එස්.ඒ.රින්සි පාලිත සංජීව -  0763012007 අඟහරුවාදා         
k,ska m%Nd;a චතුරංග 777035249   සිකුරාදා බදාදා      
ජේ'ඒ'ඥානරත්න 763832432     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
15 517 A-සාගරගම 256 ලහිරු ස්ටෝර්ස්   එස්.ඒ.රින්සි පාලිත සංජීව -  0763012007 අඟහරුවාදා         
k,ska m%Nd;a චතුරංග 777035249   බ්‍රහස්පතින්දා      
ජේ.ඒ.ඥානරත්න 763832432     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
16 518-ඉහළ වලහාපිටිය 290 ඉහල වලහපිටිය කොප් සිටි නිශාන්ති හදුන්නෙත්ති 0704729566 අඟහරුවාදා         
විරාජ් සුදර්ශන 713743418   බ්‍රහස්පතින්දා      
ඩබ්.චන්ද්‍රතිලක 773908095     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       බදාදා  
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
17 518 A-මැද වලහාපිටිය 294 ජගත් ස්ටෝර්ස්   කාව්‍යා ස්ටෝර්ස් සේනානායක ස්ටෝර්ස් 1-එම.ඒ.ජගත් ශාන්ත කුමාර 0777964651,       2-කනගරත්නම් රුෂාන් සුදර්ශන් 0767838403           3- සේනානයක ආරච්චිගේ ජානක පුෂ්ප කුමාර 0773121224 සිකුරාදා        
විරාජ් සුදර්ශන 713743418   සිකුරාදා බදාදා      
ඩබ්.චන්ද්‍රතිලක 773908095     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
18 518 B-එගොඩගොඩ 211 P&S ස්ටෝර්ස්  එම්.ඒ.රුවන් නිශාන්ත 077451727 අඟහරුවාදා         
එම්.ඒ.රුවන් නිශාන්ත 773682786   බ්‍රහස්පතින්දා      
ජේ.ඒ.ඥානරත්න 763832432     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
19 519-පහළ වලහාපිටිය 164 ඉහල වලහපිටිය කොප් සිටි නිශාන්ති හදුන්නෙත්ති 0704729566 සඳුදා         
විරාජ් සුදර්ශන 713743418   සිකුරාදා බදාදා      
ඩබ්.චන්ද්‍රතිලක 773908095     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
20 519 A-පුහුල්හේන 250 රත්න ස්ටෝර්ස් ජේ.ඒ. ආරියරත්න 0778277707 අඟහරුවාදා         
ta tï m%Nd;a 071 9879079   අඟහරුවාදා       
ඩබ්.චන්ද්‍රතිලක 773908095     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
21 520-මැදගොඩ 213 ලහිරු ස්ටෝර්ස්   එස්.ඒ.රින්සි පාලිත සංජීව -  0763012007 අඟහරුවාදා         
නිරෝෂ් ප්‍රියන්ත 761998117    බදාදා      
ඒ.ඒ.දිනේෂ් වසන්ත වයි.පි.ඥානපාල 770208211     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්. ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
22 520 A-යටකලාන 235 නිරංජන් සුමිත් කුමාර  779724629 අඟහරුවාදා         
නිරෝෂ් ප්‍රියන්ත 761998117   අඟහරුවාදා       
01 ඒ.ඒ.දිනේෂ් වසන්ත  02 ඒ.ඒ.ගුණතිලක   03.එම්.පී.අනිල් මාරසිංහ 0770208211   0771330988  0778280502     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
23 521-හැවන 224 නිරංජන් සුමිත් කුමාර  779724629 සිකුරාදා        
නිරෝෂ් ප්‍රියන්ත 761998117   සිකුරාදා බදාදා      
01 වින්සන් ද පෝල්    02 ඒ.ඒ.ගුණතිලක 0775964975   0771330988     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
24 521 A-පනන්ගොඩ 557 මාලන් ස්ටෝර්ස් නිරංජන් සුමිත් කුමාර  1-එම්.ජේ. මාලන් 0775964975                       2-නිරංජන් සුජිත් කුමාර 0779724629 අඟහරුවාදා         
නිරෝෂ් ප්‍රියන්ත 761998117   බ්‍රහස්පතින්දා      
01 ඒ.ඒ.දිනේෂ් වසන්ත  02 වින්සන් ද පෝල්    03 ඒ.ඒ.ගුණතිලක  01.)0770208211            02.) 0775964975   03.)0771330988     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
25 522-ඉහළ කුඩාවැව 252 රන්දෙනි ස්ටෝර්ස් ආර්.කේ ධම්මික නිමල් කුමාර 0774602142 සඳුදා         
යූ.ජී.ප්‍රදීප් 775312081    බදාදා      
1.ඩබ්.වරුණ ප්‍රභාත්       2.ඩබ්.චන්ද්‍රතිලක 01). 0776587170           02). 0773908095        සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
26 522 A-ගල් අමුණ 285 චමිල ස්ටෝර්ස්  ලලන්ත ස්ටෝර්ස්  ශමිල ස්ටෝර්ස් 1-ඩබ්.ඒ.ආර්.චමිල ප්‍රදීප් කුමාර 0773843265           2- ලලන්ත ප්‍රසාද්            3- ශමිල තුෂාර අඟහරුවාදා         
k,ska m%Nd;a චතුරංග 777035249   සිකුරාදා       
ඒ.ඒ.දිනේෂ් වසන්ත 770208211     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
27 522 B-පහළ කුඩාවැව 168 රන්දෙනි ස්ටෝර්ස් ආර්.කේ ධම්මික නිමල් කුමාර 0774602142 අඟහරුවාදා         
යූ.ජී.ප්‍රදීප් 775312081   බදාදා      
1.ඩබ්.වරුණ ප්‍රභාත් 2.ඩබ්.චන්ද්‍රතිලක    3.එම්.ආර්.පී.උදයසිරි 01. 0776587170              02. 0773908095 03.0704170283     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
28 522 C-පුරුදුවැල්ල 132 ෆාම් ෂොප් එච්.එම්.සිසිර කුමාර හේරත්  0713326596 අඟහරුවාදා         
k,ska m%Nd;a චතුරංග 777035249   සිකුරාදා බදාදා      
ඒ.ඒ.දිනේෂ් වසන්ත 770208211     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
29 524-ඉහළ මහවැව 693 තරිඳු ස්ටෝර්ස්    එම්.ඒ.තරිදු දර්ශන ඉන්ද්‍රජිත් අප්පුහාමි 0774528117 සිකුරාදා        
එම්.එල්.පි.කේ ඕබ්‍රිස් 773814406   බ්‍රහස්පතින්දා      
ඩබ්.වරුණ ප්‍රභාත් කුමාර 776587170     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
30 524 A-මැද මහවැව 192  JMJ වෙළඳසැල   කොප් සිටි ඇන්ටනි සිල්වා 0773395411 අඟහරුවාදා         
ශිරෝමාලා ප්‍රනාන්දු 772345271   බදාදා      
ඩබ්.ජූඩ් රංජන් ප්‍රනාන්දු  ඩබ්.ජෝර්ජ් කුමාර ලෝව් 770167780        772329336     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
31 525-නැගෙනහිර හාල්පන්විල 473 නිෂාදි ස්ටෝර්ස්   එච්.නිකුලස්      0776037985 සඳුදා         
;,aú, i¾fjdaoh 776118238   සිකුරාදා       
01.එම්.පී.අනිල් මාරසිංහ 02.ආර්.ඒ.ප්‍රදීප් නිශාන්ත 01. 0778280502              02. 0760437431        අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
32 525 A-බටහිර හාල්පන්විල 247 පී.පී.ඩී.කැළුම් තුෂාර අප්පුහාමී 770218899 අඟහරුවාදා         
;,aú, i¾fjdaoh 776118238   අඟහරුවාදා       
01.එම්.පී.අනිල් මාරසිංහ 02.ආර්.ඒ.ප්‍රදීප් නිශාන්ත 01. 0778280502              02. 0760437431        සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
33 526-ඉහළ කොස්වාඩිය 328 01.එස්.සී.එම්. සුපර්මාකට්                02.කෝප් සිටි 01 )එම්.පී.දයානන්ද 0778023330            (02)නිලූ 0767348615 අඟහරුවාදා         
01.ශිරෝමාලා ප්‍රනාන්දු   02.අමිල නුවන් ප්‍රනාන්දු 1) 077 2345271                 2) 0771476939    බදාදා      
01.එම්.පී.අනිල් මාරසිංහ                     02 ඩබ්.වරුණ ප්‍රභාත් කුමාර  01. 0778280502             02.) 0776587170         සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්. ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
34 527-පහළ කොස්වාඩිය 213 සුනිමල් ස්ටෝර්ස්  ජයන්ත ස්ටෝර්ස්  කෝප්සිටි 1- එම්.ඒ.එස්.ශාන්ත 0774148288                     (2) ජයන්ත ප්‍රනාන්දු 0779888950                    (03) නිලූ 0767348615 අඟහරුවාදා         
ශිරෝමාලා ප්‍රනාන්දු 772345271   සිකුරාදා බදාදා      
01.එම්.පී.අනිල් මාරසිංහ 02.ඩබ්.වරුණ ප්‍රභාත් කුමාර  01. 0778280502             02.) 0776587170         සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්. ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
35 527 A-මැද කොස්වාඩිය 272 සුනිමල් ස්ටෝර්ස්  ජයන්ත ස්ටෝර්ස්  කෝප්සිටි 1- එම්.ඒ.එස්.ශාන්ත 0774148288                     (2) ජයන්ත ප්‍රනාන්දු 0779888950                    (03) නිලූ 0767348615 සිකුරාදා        
;,aú, i¾fjdaoh 776118238   සිකුරාදා බදාදා      
ඩබ්.වරුණ ප්‍රභාත් කුමාර 776587170     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
36 528-පහළ මහවැව 167 කේ.එන්.ඩී.ස්ටෝර්ස්        කොප් සිටි ධනුෂ්ක 0778897518 අඟහරුවාදා         
iñ;a ksYdka 768801720   බ්‍රහස්පතින්දා      
ඩබ්.ජූඩ් රංජන් ප්‍රනාන්දු 770167780     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්. ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
37 528 A-වීහේන 231 මහවැව සමූපකාර සමිතිය          කේ.එන්.ඩී. ස්ටෝර්ස්   1-ගරු. සභාපති 0322254365                      2- ධනුෂ්ක 0778997518 සඳුදා         
ශිරෝමාලා ප්‍රනාන්දු 772345271   බදාදා      
ඩබ්.වරුණ ප්‍රභාත් කුමාර ඩබ්.ජෝර්ජ් කුමාර ලෝව් 776587170        772329336     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
38 529-මාලිගාවත්ත 281 සමන් ස්ටෝර්ස් ශානිකා ස්ටෝර්ස් 1-සමන් ස්ටෝර්ස්-එම්.ආර්.සීතා මාලි 0776852156                      02 මංජුල ප්‍රසාද් 0778403076  අඟහරුවාදා         
md,sld l=udrs 766790855   සිකුරාදා බදාදා      
01.ඩබ්.ජූඩ් රංජන් ප්‍රනාන්දු                       02.එම්.ආර්.පී.උදයසිරි 770167780        704170283     සඳුදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         අඟහරුවාදා 
39 529 A-අඩප්පරගම 202 විජේදාස ස්ටෝර්ස්   ඩබ්.එම්.විජේදාස 0322254132 අඟහරුවාදා         
B lms, rxcs;a 779848156   සිකුරාදා බදාදා      
1 ඩබ්'චන්ද්‍රතිලක      2 එම්'ආර්'උදයසිරි 773908095        704170283     අඟහරුවාදා     
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       බදාදා  
කේ'ජේ' ෆාම්   ජේ'ඒ'එස්'ආර් ජයසිංහ 772928198         අඟහරුවාදා 
40 530-මට්ටාකොටුව 306 චමී නදී ස්ටෝර්ස්   ආර්'ඒ'ක්ලෙමන්ට් කුමාර් පුනාන්දු 0778757719 අඟහරුවාදා         
iñ;a ksYdka 768801720   සිකුරාදා බදාදා      
අවශ්‍ය නැත -     -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       සඳුදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර් ජයසිංහ 772928198         සිකුරාදා
41 530 A-මට්ටාකොටුවැල්ල 441 01.ජනිත් ස්ටෝර්ස්  02.මට්ටාකොටුවැල්ල කෝප් සිටි 01.)පී.ඒ.සරත් කුමාර 0775750967                  02.) රුක්මන් 0776525510 සිකුරාදා        
එම්.එල්.පි.කේ.ඕබ්‍රිස් 773814406          
අවශ්‍ය නැත -     -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       සඳුදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර.ජයසිංහ 772928198         සිකුරාදා
42 530 B-බරුදැල්පොල 467 ජනිත් ස්ටෝර්ස්  පී.ඒ.සරත් කුමාර 0775750967 අඟහරුවාදා         
01 අමිල සමන් ඉංදික 02 නුවන්ත ප්‍රනාන්දු 01)775822537 02)773758932   සිකුරාදා      
අවශ්‍ය නැත -     -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       සඳුදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         සිකුරාදා
43 531-දකුණු තොඩුවාව 430 සිතූ ඇන්ඩ් අනුක්   ඩබ්.ජයලිකා දිස්නා කුමාරි 0772916900 සඳුදා         
එම්.එල්.පි.කේ.ඕබ්‍රිස් 773814406   සදුදා      
අවශ්‍ය නැත -     -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       සඳුදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්. ජයසිංහ 772928198         සිකුරාදා
44 531 A-උතුරු තොඩුවාව 801 ක්‍රිෂාන් ස්ටෝර්ස්   රනුක ස්ටෝර්ස් මලිත් ස්ටෝර්ස්  මරිය ලීසා ස්ටෝර්ස් නීතා ස්ටෝර්  මේනකා ස්ටෝර්ස් කොප් සිටි 1-ඩබ්.එස්තර් පෙරේරා - 0777613199 2- පී රනුක සම්පත් ප්‍රනාන්දු-0775852445 3- කේ.බී.ජානක ප්‍රනාන්දු 0775817729  4-පී. මරිය එලිසබෙත් 0774539307 , 5- ඩබ්. නීටා ජෙනට්  නිර්මලා තිසේරා 0766787378, 6-  එල්.එම්. හැරිලින් කබ්රාල් 0322256309  අඟහරුවාදා         
l=vd uvq fjf<kafoda -ඩබ්'පි'ඒ'එන් ෆොන්සේකා   7762881045   බදාදා      
අවශ්‍ය නැත -     -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       සදුදා  
කේ'ජේ' ෆාම්   ජේ'ඒ'එස්'ආර් ජයසිංහ 772928198         සිකුරාදා
45 531 B-මැද තොඩුවාව 574 මල්ලිකා ස්ටෝර්ස්  ආර්.එන් ඉන්දික ප්‍රභාත් රන්දෙනිය 0775849455  අඟහරුවාදා         
l=vd uvq fjf<kafoda -ඩබ්.පි.ඒ.එන් ෆොන්සේකා   7762881045   බදාදා      
අවශ්‍ය නැත -     -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       සඳුදා   
කේ.ජේ. ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         සිකුරාදා
46 532-බටහිර ඉරණවිල 1155 නිසංසලා ස්ටෝර්ස් නුවන් ස්ටෝර්ස් බුලත් කඩේ                      කොප් සිටි 1-පිලිප් රොහාන් තුෂාර 0764485185 2- නාගහගේ නුවන් 0766085832 3- රුවන් ජයතිස්ස 0723707067 අඟහරුවාදා         
l=vd uvq fjf<kafoda ඩබ්.පි.ඒ.එන්. ෆොන්සේකා   7762881045   සිකුරාදා      
අවශ්‍ය නැත -     -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       බදාදා  
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්. ජයසිංහ 772928198         අඟහරුවාදා 
47 532 A-නැගෙනහිර ඉරණවිල 366 මනීෂා ස්ටෝර්ස්     වී.එස් අලුත් කඩේ    අචිනි ස්ටෝර්ස්      චන්දන ස්ටෝර්ස් රොවින් ස්ටෝර්ස්    තනුෂි ස්ටෝර්ස්      කොප් සිටි 1-එල්.මනීෂා ලක්මිනී 0762470601 2- ඩබ්.පී සේපාලිකා 0784500110    3- පද්මා මල්කාන්ති ප්‍රනාන්දු 0775170187 4- ඩබ්. චන්දන රුවන් ප්‍රනාන්දු  - 0767325642  5- ඉරෝශනී නිර්මලා -0775336031 6- සුනේත්‍රා චන්ද්‍රාණි තනූෂි ස්ටෝර්ස් 0723788069  සිකුරාදා        
l=vd uvq fjf<kafoda ඩබ්.පි.ඒ.එන් ෆොන්සේකා   7762881045   බදාදා      
අවශ්‍ය නැත -     -    
වීහේන ෆාම්           වික්ටර් මහතා 777732228       අඟහරුවාදා   
කේ.ජේ.ෆාම්   ජේ.ඒ.එස්.ආර්.ජයසිංහ 772928198         බ්‍රහස්පතින්දා
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මාදම්පේ
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නම හා අංකය පවුල් ගණන භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ  සතියේ භාණ්ඩ බෙදීමේ දීන- සදුදා ,අගහරුවාදා , වශයෙන් ( 2020.04.03 සිට)
නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර  එළවළු මාළු මස් බිත්තර
1 01.ඌරලියාගාර - 533 926 රුවන් ස්ටෝස් 077-3511098 දිනපතා ---- ----- ඉරිදා දිනපතා
  මුලිවර් බස්නායක
   
2     සේන ස්ටෝස් -එම් ආරියදාස 076-9058309 දිනපතා ---- ----- ඉරිදා දිනපතා
3     සැම්සන් ස්ටෝස් - ඩබ්.අසංක 077-9019250 දිනපතා ---- ----- ---- -----
4     ඩේවිඩ් ස්ටෝස්-විජේ 077-3878230 දිනපතා ---- ----- ---- -----
5     වික්‍රම විජිත් මෙන්ඩිස් 077-3329798 ---- සදුදා , බ්‍රහස්පතින්දා , සෙනසුරාදා ----- ---- -----
6 02.දකුණු මහගම - 547 310 වීරසිංහ ස්ටෝස්- 077-6091609 සිකුරාදා ,සෙනසුරාදා ---- ----- ---- ----
7     එම්.පී සුරංග කුමාර 076-8763623 ---- ---- දිනපතා ----  
8     එම්.පී ඩග්ලස් කුමාරසිංහ 077-2909693 ---- ---- දිනපතා ----  
9     කේ.පී නාමල් ප්‍රියන්ත 077-0615159 ---- සදුදා ,බදාදා, සිකුරාදා ---- ----  
10 03.මැදගම-546 285 ජයරත්න ස්ටෝස් 077-5191380 දිනපතා ---- ----- ---- ----
11     ජේ.ඒ මදුවන්ත කුමාර 077-4753569 ---- සෙනසුරාදා ,සදුදා,බදාදා ---- ----- ----
12     නිලාන් චාමර 077-7947872 ---- ---- දිනපතා ---- ----
13     අනුර නිශාන්ත කුමාර 032-7914168 ---- ---- දිනපතා ---- ----
14 04.තඹගල්ල වත්ත-557 බී 351 ජයරත්න ස්ටෝස් -ජේ.ඒ.මදුවන්ත කුමාර 077-5191380 දිනපතා සෙනසුරාදා ,සදුදා,බදාදා ----- ----- -----
077-4753569
15     ඩබ්.ඒ.ඩී චමින්ද කුමාර 077-1746330 දිනපතා ---- ----- ඉරිදා දිනපතා
16     නිලාන් චාමර 0777-947872 ---- ---- දිනපතා ----  
17 05.පනිරෙන්ඩාව-546 බී 188 ඒ.එම් අනුර ලක්ෂ්මන් 077-2203745 දිනපතා සදුදා,බදාදා,සිකුරාදා දිනපතා ---- -----
18     ආර්.කේ.දුෂාන් උදිත 077-6060696 දිනපතා ----- ---- -----  
19 06.අතුවන - 547-සී 316 වීරසිංහ ස්ටෝස්- 077-9809480 සිකුරාදා ,සෙනසුරාදා ---- ----- ---- ----
20     දුෂාන් මහේෂ් 077-9013702 ---- දිනපතා ---- ---- ----
20     එම්.පී ඩග්ලස් කුමාරසිංහ 077-2909693 ---- ---- දිනපතා ----  
22     කේ.පී නාමල් ප්‍රියන්ත 077-0615159 ---- සදුදා ,බදාදා, සිකුරාදා ---- ----  
23 07.පොතුවිල-534 ඒ 435 නීල් විජේනායක --- අවශ්‍ය ඇනවුම් සදහා (දුරකථන මගින්) ---- ----- ---- ----
24     කේ.එ්.විමල් ආරියරත්න 076-0846424 ---- ---- දිනපතා ----- ----
25     ලසන්ත ලෙනාඩ් ප්‍රනාන්දු --- ---- ---- දිනපතා ---- ----
26 08.මහගම උතුර-547 345 වීරසිංහ ස්ටෝස්- 077-9809480 දිනපතා ----- ----- ----- -----
27     ප්‍රභාත් ඇන්ටන් 775013702 ----- දිනපතා ----- -----  
28 09.හේනෙපොළ-542 279 සමූපකාරය-ගල්මුරුව 078-6775769 සිතුරාදා ,සදුදා ---- ----- ----- -----
29     ප්‍රියන්ත ස්ටෝස් 032-2240391 බ්‍රහස්පතින්දා, අගහරුවාදා ---- ----- ----- -----
30     ප්‍රියන්ත ස්ටෝස් 078-8085784 ------ සිකුරාදා ,සෙනසුරාදා ---- ----- -----
31     ප්‍රියන්ත ස්ටෝස් 078-8085784 ------ ---- ----- ---- සිකුරාදා ,සෙනසුරාදා
32 10.මනක්කුලම-556 බී 520 ඩිල්ෂාන් ස්ටෝස්  077-6253556 බ්‍රහස්පතින්දා ,  ඉරිදා දිනපතා ---- ----
33     කෝප්සිටි මනක්කුලම ----- සදුදා ---- ----- ----- ----
34 11.වාලහේන-556 ඒ 285 ඩිල්ෂාන් ස්ටෝස්  077-6253556 සතියකට එක් දිනක් ---- දිනපතා ---- ----
35 12.පොන්නන්කන්නිය-555 180 කෝප්සිටි මනක්කුලම ----- සතියකට එක් දිනක් දින 4 කට වරක් දිනපතා ----- ----
36 13.හීන්නාගාර-551 ඒ 405 එස්.එම්.අනුර සම්පත් 077-9932740 ---- දිනපතා ----- ----- ----
37     ඒ.ඒ.ඉසුරු තාරක 077-5790537 දිනපතා ---- ---- ---- ----
38 14.ඌරලිය -551 300 එස්.එම්.අනුර සම්පත් 077-9932740 ---- දිනපතා ----- ----- ----
39     ඒ.ඒ.ඉසුරු තාරක 077-5790537 දිනපතා ---- ---- ---- ----
40 15. සුදුවැල්ල-541 ඒ 350 යූ.එල් සුසන්ත 076-4333913 ---- දිනපතා ----- ----- ----
41     පී ශ්‍රීලාල් කුමාර 077-5054550 දිනපතා ----- ---- ---- ----
42 16. ගලහිටියාව-534 සී 591 ඩබ්.ඒ.විජේසිරි 077-0312249 ---- දිනපතා ----- ----- ----
43     ඩබ්.සමීර ඩේව් 076-3081865 දිනපතා ----- ---- ---- ----
44     ජී.කේ.නිශාන්ත කුමාර  077-9577038 දිනපතා ----- ---- ---- ----
45     එම්.ඒ.ප්‍රදීප් චානක 077-4130155 සදුදා ---- දිනපතා ----- ----
46 17. කුඩිරිපුපුව-543 346 සමූපකාරය-ගල්මුරුව 078-6775769 ඉරිදා සදුදා ----- ----- -----
47 18. පල්ලෙකැලේ -543 ඒ 392 සමූපකාරය-ගල්මුරුව 078-6775769 සෙනසුරාදා --+--- ----- ----- -----
48     ක්‍රිෂාන් සුජිත් 076-6513708 සිකුරාදා,ඉරිදා, ඉරිදා, අගහරුවාදා ,  සිකුරාදා,ඉරිදා,    
අගහරුවාදා ,  බ්‍රහස්පතින්දා අගහරුවාදා , 
බ්‍රහස්පතින්දා සෙනසුරාදා බ්‍රහස්පතින්දා
49 19 මහබද්දේගම -537 ඒ 308 මොහොමඩි ෂාපි 077-2572996 බ්‍රහස්පතින්දා, බ්‍රහස්පතින්දා, ----- ----- ----
සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා
   
50 20.හරේන්ද්‍රගම-554 ඒ 104 කේ.ඒ.ප්‍රදීප් චන්දන 776059318 ---- සෙනසුරාදා ----- ----- ----
50     ආර්.ඒ.චන්දන සිරි ප්‍රසන්න 720321780 අගහරුවාදා ---- ---- ---- ----
52 21. තඹගල්ල-557 160 සමූපකාරය තඹගල්ල 076-9189234 බ්‍රහස්පතින්දා ---- ----- ----- ----
53     එම්.එම් ප්‍රහීත් සදරුවන් 077-7949702 ----- බ්‍රහස්පතින්දා ,ඉරිදා ---- ---- ----
54 22.ඉහළගම-536 283 ඊ.ඩී දිනුක රොහාන් 076-3132776 බ්‍රහස්පතින්දා බ්‍රහස්පතින්දා ----- ----- ----
55 23.ඉරට්ටකුලම උතුර-534 279 ඊ.ඩී දිනුක රොහාන් 076-3132776 බ්‍රහස්පතින්දා බ්‍රහස්පතින්දා ----- ----- ----
56 24.රත්මල්ලාගාර-545 ඒ 176 සමූපකාරය -රත්මල්ලාගාර 077-1336945 බ්‍රහස්පතින්දා ----- ---- ---- ----
57     ලක්ෂ්මන් ස්ටෝස් 077-2203745 ------ බ්‍රහස්පතින්දා ----- ----- ----
58 25.කුඩාබිංගිරිය-546 390 සුදත් අමරසිහ 076-4168597 දිනපතා ------ ----- ----- -----
59     ඒ.එල්ධම්මික 077-9432923 දිනපතා ------ ----- ----- -----
60 26.නෙළුම්පොකුණ -560 184 රනිල් ලක්මින ----- දිනපතා ------ ------ ----- -----
61     ටී.ගීත් ප්‍රසන්න 076-3871202 -------- ------ දිනපතා ----- ----
62 27.තනිවැල්ලගම-540බී 223 රනිල් ලක්මින ----- දිනපතා ------ ------ ----- -----
63     ටී.ගීත් ප්‍රසන්න 076-3871202 -------- ------ දිනපතා ----- ----
64 28. ගලුමුරුව උතුර-544 165 සමූපකාරය-ගල්මුරුව 078-6775769 බ්‍රහස්පතින්දා ----- ----- ----- -----
65 29.කච්චකඩුව-544 ඒ  186 සමූපකාරය-ගල්මුරුව 078-6775769 සදුදා ----- ----- ----- -----
66     විජේනායක ස්ටෝස් 786775769 බ්‍රහස්පතින්දා ------- ----- ----- ----
67 30. ගල්මුරුව දකුණ-542 ඒ  368 සමූපකාරය-ගල්මුරුව 078-6775769 බ්‍රහස්පතින්දා ----- ----- ----- -----
68 31. මුගුණුවටවන -541 300 පී.ඒඋපේන්ද්‍ර විශ්වජිත් 077-3073935 දිනපතා ----- ---- ---- ----
69     ඒ.චමින්ද ඉරේෂ් 077-6076917 ------ සෙනසුරාදා ----- ----- ----
70 32.කරුකුවටවන-552 270 ආර්.ඒ.නුෂාන් සිලිරු 076-0040221 දිනපතා ------ ----- ----- -----
71     කේ.ඩී අරෝස අසංක 077-5522185 ----- දිනපතා ----- ----- -----
72     ස්ටැන්ලි ගුණතිලක ----- ------ ------ දිනපතා ----- -----
73 33.මැල්ලවාගාර-533 ඒ 598 සී.එච්.එච්.කේ.පී ප්‍රෂ්පකුමාර 071-6133169 දිනපතා ------ ----- ----- -----
74     ආර්.ඒ.චමින්ද රංජන 076-3459437 දිනපතා ------ ------ ----- -----
75     කේ.සමන්ත රුක්මල් 077-4405101 -------- සදුදා ----- ----- ----
76     බඩ්.රත්නසිරි 077-2160569 --- සිකුරාදා ---- ----- -----
77     ඩී.ජී.එම.පී දිසානායක 077-0844705 ---- ----- දිනපතා (කරවල) ----- -----
78     ටී.ෂාමල් දිලංග 076-4629496 ------- ------- දිනපතා ----- ----
79 34.සෙම්බුකට්ටිය- 553 376 ඩී.පුසුපලාල් අසිත ප්‍රනාන්දු 775711257 දිනපතා දිනපතා ----- ----- -----
80     එම්.ඒ.ජානක 076-0865995 ------ දිනපතා ---- ---- ----
81     එන්. කිත්සිරි 0777-491816 ------ ------ දිනපතා ----- ----
82 35.රත්නගිරිය-545 බී 210 එස්.උදයශාන්ත 076-3429881 දිනපතා ------ දිනපතා ----- -----
83     එච්.පී.අජිත් ප්‍රියන්ත 077-4553155 ----- දිනපතා දිනපතා ----- -----
84     බී.එල් මනොජ් මධුරංග 077-6530589 දිනපතා ------ දිනපතා ----- -----
85 36.කෝන්ගස්යාය -547 බී 210 වීරසංහ මයා 077-9809483 දිනපතා දිනපතා දිනපතා ----- -----
86     කේ.ජී.කමල් ප්‍රියන්ත 077-0615159 දිනපතා ------ ------ ----- -----
87     එන්.පී.සුරංග කුමාර ------- ------ ------ දිනපතා ----- ----
88 37.පම්බල දකුන -560 ඒ 296 එන.එන් රුද්‍රිගු 77.2690963 දිනපතා ------ ------ ----- -----
89     කැළුම් 076-1130782 ------- ------- දිනපතා ----- ----
90     චන්දන ------- ------- ------- දිනපතා ----- ----
91     ගයාන් ------- ------- ------- දිනපතා ----- ----
92 38.එරුන්විල-534 ඩී 350 රංජනී ස්ටෝස් 032-2248743 දිනපතා ------ ------ ----- -----
93     ඒ.ඒ පියල් තිලකසිරි 077-7153267 ------ සෙනසුරාදා ,ඉරිදා,බදාදා ------ ----- ----
94     ඩබ්.අමිල ප්‍රියන්ත කුමාර 077-7433017 ------ ------ දිනපතා ----- -----
95 39.පූක්කුලම-540 ඒ 140 ඒ.වයන්ත රෝහණ 077-4248603 දිනපතා ------ ------ ----- -----
96 40.නාන්කඩවර-545 268 ලලිතා රංජනී 077-9654464 දිනපතා ------ ------ ----- -----
97 41තඹගල්ල බටහිර-557 සී 226 ඩී.එම්.විජේද්‍ර ජයසංඛ 077-2462029 දිනපතා ------ ------ ----- -----
98     කේ.ඩබ්.චමිල් ප්‍රසාද් 077-3003954 දිනපතා ------ ------ ----- -----
99 42 පම්බල -560 273 කපිල පීරිස් 077-5513430 දිනපතා දිනපතා ------ ----- -----
100     ග්‍රේෂන් 077-2371071 දිනපතා ------ ------ ----- -----
101     මෙරිල් 077-7170133 දිනපතා ------ ------ ----- -----
102 43ඉදිගස්විල -557 ඩී 151 එච.එච.ඒ.ගයාන් පැතුම් 0777-9126311 දිනපතා දිනපතා ------ ----- -----
103     රච.ඒ.උපුල් කුසුම්සිරි 071-6499111 දිනපතා දිනපතා ------ ----- -----
104 44. දෙමටපිටිය-557 ඒ 243 ජුඩ් සුසන්ත 076-9073094 ---- දිනපතා ------ ----- -----
    246 ඩබ්.දර්ෂිකා ඉමොජනී 764000616 ---- දිනපතා ------ ----- -----
105 45 පට්ටියගම-535
106     ඊ.ඩී දිනුක රොහාන් 076-3132776 දිනපතා දිනපතා ------ ----- -----
107     ආර්.ජෝර්ජ් ලිවින්ටන් 077-8394652 දිනපතා ------ ------ ----- -----
108     එන්.කිත්සිරි 0777-491076 ------ ------ දිනපතා ----- -----
109   365 ඩබ්.ටී රංජිත් කුමාරසිරි 077-2113306 දිනපතා ------ ------ ----- -----
46.කරුක්කුව-554
110     එන.ඒ.රූපානන්ද සිල්වා 077-6640597 දිනපතා ------ ------ ----- -----
111     ඩී.පී.ලක්ෂ්මන් 077-5623352 ------ ------ දිනපතා ----- -----
112     එම්.නිමල් ප්‍රනාන්දු 077-1882941 ------ ------ දිනපතා ----- -----
113     බී.එම්.ප්‍රසන්න ධරුමකීර්ති 076-6660148 --- දිනපතා ------ ----- -----
114 47. එගොඩයාගම -535 ඒ 147 සුරාජ් ටෝරස් 076-8039005 දිනපතා ------ ------ ----- -----
115     දර්ෂිකා  ප්‍රනාන්දු 077-2400733 --- දිනපතා ------ ----- -----
116   226 ඩබ්.සම්පත් විජිතවීර ප්‍රනාන්දු 071-6579101 සතියේ දින 03 ක් ------ ------ ----- -----
48.ඉරට්ටකුලම දකුන  -535 බී
117     කදිරවේල් කමල් සුරංග 077-9955373 සතියේ දින 03 ක් ------ ------ ----- -----
118 49.මරක්කලගම -537 816 එස්.එම්.එම්.ස්ටෝස් 077-2308193 දිනපතා ------ ------ ----- -----
119     එස්.එම්.ඒ.ස්ටෝස් 077-3081933 දිනපතා ------ ------ ----- -----
120     ආර්.පී අනිල් ඇන්ටනී ------ ------ ------ දිනපතා ----- -----
121     ඒ.පී අතුල් හමීඩ් ------ ------ ------ දිනපතා ----- -----
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මුන්දලම
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ  සතියේ භාණ්ඩ බෙදීමේ දීන- සදුදා ,අගහරුවාදා , වශයෙන් ( 2020.04.03 සිට)
නම හා අංකය පවුල් ගණන නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර  එළවළු මාළු මස් බිත්තර
1 (609/ඒ) පුබුදුගම   T.S සෙල්වනායකම් 776017003   සදුදා      
      ජේ.ඩීකලන්දන් 777618335 සදුදා   සදුදා    
2 (608/ඒ) වේළුසුමනපුර   චන්ද්‍රසිරිතරංග 772236482 අහරැවාදා   සදුදා    
      ඒ. ප්‍රදීප්සංජීව 760388392   සදුදා      
3 (594)උඩප්පුව   රගුපති 777954557 අහරැවාදා අහරැවාදා අහරැවාදා    
4 (594/ඒ) ආඩිමුණේ   නාන්තන් 756161903 සදුදා සදුදා සදුදා    
5 (597/ඒ) පුනපිටිය   තසාන් 776031997 සිකුරාදා        
      රත්නම් 773997448 සිකුරාදා සිකුරාදා සිකුරාදා    
6 (599/ඒ) මුක්කුතොඩුවාව   දිලංක 763265596 සෙනසුරාදා/ ඉරිදා        
      චෙයි 765406216 සෙනසුරාදා/ ඉරිදා සෙනසුරාදා/ ඉරිදා සෙනසුරාදා/ ඉරිදා    
7 (598) කොත්තන්ව්   එන්.පී.නලීර් 770513600 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
      ලාෆීර් 779689780          
      හිල්මි 711666622          
8 (609) මදුරන්කුලිය   සමූපකාරසමිතියමදුරන්කුලිය 777785314 අහරැවාදා        
      323268009          
      සුසියාන් 767353637 සදුදා        
      විජයරානිස්ටොර්ස් 322268194 සදුදා සෙනසුරාදා/ ඉරිදා සෙනසුරාදා/ ඉරිදා    
9 (597/බී)සින්නපාඩුව   පී.රොෂාන්මංජු 772160710 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
      එස්.මරියම්පිල්ලේ 775881183          
10 599/බීද/කණමුල්ල   පාසුක් 711557770 සදුදා සදුදා සදුදා    
11 599 කඩයාමට්ට   ඒ.ජේ.එස්.රවින්ද්‍රරාජ් 7224402347 සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා    
12 610 මුන්දලම   එස්.එම්.මල්ට්කොනර් 771874588 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
13 610ඩි/කුඩිරිප්පුව   ජේ.සුදර්ෂන් 771874587 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
14 598 සීපෙරකුවටාන   අිර්.සෆාල්දින් 771589796 ඉරිදා සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා    
      ජේ.ඒ.එම්.රියාස් 778959333 ඉරිදා සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා    
15 593 පුලිච්චකුලම   උවයිස් 718285377 සෙනසුරාදා සදුදා සදුදා    
      රස්මි 718066888 සෙනසුරාදා        
      නලීම් 756809999 ඉරිදා        
      ඉම්දියාස් 717080152 ඉරිදා        
16 610 සීකරතන්විල්ලුව   එස්.එම්.මල්ට්කොනර් 771874588 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
17 593 ඒඅගුණවිල   Cop-city   සිකුරාදා ඉරිදා ඉරිදා    
18 601 විරුතෝඩ   එස්.එම්.එම්.රූමිස් 722512069 සදුදා සදුදා සදුදා    
      ඒ.එල්.එම්.ෆෙරෝස් 778044638          
      එම්.එම්.රිෆාස් 723523635          
19 601 ඒපුලදිවයල්   එ.එස්.එම්. රිස්වාන් 724399552 සදුදා සදුදා සදුදා    
      එස්.ඒ.නිජාම් 767670733          
      ඒ.ආර්.එම්.බසීර් 775731731          
20 601 බිනල්ලන්දවව   එම්.අයි.එම්.බහබ්ද් 761286340 අහරැවාදා අහරැවාදා අහරැවාදා    
      ඒ.ර්ස්ෆිකාන් 784978010 අහරැවාදා        
      රාසික් 722563068 ඉරිදා        
21 599 බිකන්දතොඩුවාව   විලීස්ටොර්ස් 775556001 අහරැවාදා අහරැවාදා අහරැවාදා    
      ඇලේක්සැන්ඩර්ස්ටෝර්ස් 770192964 සදුදා        
22 598 ඒසමීරගම   නවුපි 771166398 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
23 599 සීඋ/කණමුල්ල   ඒ.ටී.අස්වර් 770074511 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
24 597 කට්ටකඩුව   නිල්රුක්මන්කුමාර 723996305 සදුදා සදුදා සදුදා    
      නිසාකමාර් 764487068 සදුදා        
25 601 සීපාලසෝල   සුනිල්ස්ටෝර්ස 779755638 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
26 598 බීපල්ලිවාසල්පාඩුව   ඒ.ආර්.එම්.බසීර් 728366502 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
27 610 ඒමංගලඑළිය   රුවන්ස්ටෝර්ස් 783466875 සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා    
28 610 බීනවදංකුලම   රුවන්ස්ටෝර්ස් 783466875 බ්‍රහස්පතින්දා සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා    
29 608 බිවීරපුර   පි.කිව්.ෆොන්සේකා 716552915 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
      කේ.ජේ.එල්අශෝකා 724449043 සෙනසුරාදා        
      එම්.ඒ.එම්.සාදික් 756083004 ඉරිදා        
      ආර.එල්.ඉනූන් 712076557 සෙනසුරාදා        
30 593බී/තාරකුඩිවිල්ලුව   මිනිකොප්සිටි 717746687 සෙනසුරාදා        
      සබ්යුදීන් 715188866 සෙනසුරාදා        
      ඒ.එච්.එම්.නබීල් 713227375 ඉරිදා ඉරිදා ඉරිදා    
      ඩී.එම්.ඒ.තෙන්නකොන් 764176520 ඉරිදා        
31 594/බී-උඩප්පුව   ඩිජිත් 779394118 සෙනසුරාදා/ ඉරිදා අහරැවාදා අහරැවාදා    
      පිරදීපන් 752288113 සෙනසුරාදා/ ඉරිදා        
      කුමාරජනන් 771194400 සෙනසුරාදා/ ඉරිදා        
      කොප්සිටි 758353512 සෙනසුරාදා/ ඉරිදා        
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - වනාතවිල්ලුව
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පවුල් ගණන භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ  සතියේ භාණ්ඩ බෙදීමේ දින- සදුදා,අගහරුවාදා වශයෙන් (2020.04.03.දින සිට)
නම සහ අංකය නම දුරකථන අංකය අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර එළවළු මාළු මස් බිත්තර
1 කරතිව් උතුර 635/4 791 සාෆි මයා 072-1212735 සදුදා, බ්‍රහස්පතින්දා,ඉරිදා        
2 කරතිව් දකුණ 636 317 සාෆි මයා 072-1212735 අගහරුවාදා,සිකුරාදා        
3 සේරක්කුලිය 635/3 530 සාෆි මයා 072-1212735 බදාදා,සෙනසුරාදා        
4 අළුත් ඒළුවන්කුලම 635/1 366 සවර්දීන් මයා 070-6600091 සදුදා, බ්‍රහස්පතින්දා,ඉරිදා        
5 පරණ ඒළුවන්කුලම 635 70 සවර්දීන් මයා 070-6600091 අගහරුවාදා,සිකුරාදා        
6 රාල්මඩුව 635/2 343 සවර්දීන් මයා 070-6600091 බදාදා,සෙනසුරාදා        
7 සමඟිපුර 637/2 380 තුෂාර නෙල්සන් මයා 072-8987864 සදුදා,බදාදා,සිකුරාදා,ඉරිදා        
8 කරඬිපුවල් 637/3 184 තුෂාර නෙල්සන් මයා 072-8987864 අගහරුවාදා,බ්‍රහස්පතින්දා,සෙනසුරාදා        
9 වනාතවිල්ලුව උතුර 636/2 315 ආර්.ඒම්.තරිදු රන්දික මයා 076-7177988 අගහරුවාදා,බ්‍රහස්පතින්දා,ඉරිදා        
10 බණ්ඩාරනායකපුර 636/1 386 ආර්.ඒම්.තරිදු රන්දික මයා 076-7177988 සදුදා,බදාදා,සිකුරාදා,සෙනසුරාදා,ඉරිදා        
11 මංගලපුර 636/6 412 ඒම්.ඒ.උමේෂ් චානක මයා 078-8073345 අගහරුවාදා,බ්‍රහස්පතින්දා,සෙනසුරාදා        
12 විජයපුර බටහිර 636/4 305 ඒම්.ඒ.උමේෂ් චානක මයා 078-8073345 සිකුරාදා,ඉරිදා        
13 විජයපුර නැගෙනහිර 636/3 346 නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මයා 077-9073139 අහහරුවාදා, සෙනසුරාදා        
14 වනාතවිල්ලුව දකුණ 636/1 483 නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මයා 077-9073139 බදාදා,බ්‍රහස්පතින්දා        
15 වට්ටකණ්ඩල් 637 820 ජේ.ඒම්.නස්ලින් මයා 077-4777660 අගහරුවාදා,බ්‍රහස්පතින්දා,සෙනසුරාදා        
16 මයිලන්කුලම 637/1 356 රුවයිස් මයා 077-5797570 සදුදා,බදාදා,සිකුරාදා,ඉරිදා        
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය:- හලාවත
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ සතියේ භාණ්ඩ බෙදීමේ දින - සඳුදා, අඟහරුවාදා වශයෙන් (2020.04.03 දින සිට)
නම සහ අංකය පවුල් ගණන නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය ආහාර එළවළු මාළු මස් බිත්තර
1 548 - පුංචි විලත්තව 262 සමූපාකාර වෙළඳසැල 765366515 අගහරුවාදා ජංගම අලෙවිය        
නොයෙල් කුමාර 766150889   සදුදා බ්‍රහස්පතින්දා ජංගම අලෙවිය      
ජංගම මාළු වෙළඳුන්       සතියේ දින වල    
රෙක්සි           අගහරුවාදා, සිකුරාදා
2 548-ඒ පුලියන්කඩවල 285 නොයෙල් කුමාර 766150889   සදුදා බ්‍රහස්පතින්දා ජංගම අලෙවිය      
රංජිත් ස්ටෝර්ස්   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
3 549 - කොක්කවිල 560 සදතරු ස්ටෝස් 72880596 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
මහේෂ් සංජිව 768720644 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
චන්දන විජේසිංහ 769133804   සෙනසුරාදා ජංගම අලෙවිය   බදාදා  
උපුල් වික්‍රමනායක 774541156          
4 550 - බ/කරවිටාගාර 305 සජිත් ස්ටෝර්ස් 729210720 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
රත්නායක ස්ටෝර්ස් 769057797 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය 322222364 බදාදා ජංගම අලෙවිය        
පී.ඩී.සම්පත් 773947237   සිකුරාදා ජංගම අලෙවිය      
අයි.පී.ආනන්ද ජයවීර 776481162     සදුදා. බදාදා ජංගම අලෙවිය    
5 550 - ඒ නැ/කරවිටාගාර 402 සජිත් ස්ටෝස් 729210720 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.   සදුදා. බදාදා  ජංගම අලෙවිය   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
උදිත් ස්ටෝස් 719945010 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
විවිධසේවා සමුපාකාර සමිතිය 322222364 බදාදා ජංගම අලෙවිය        
නිරූපා දමයන්ති 772458311 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
දිලංග සුරාජ් 771132044   ඇනවුම් ලබා දුන්විට නිවසට ලබා දීම      
සුරේෂ් මධුසංක 774865673   සදුදා  ජංගම අලෙවිය      
6 550 - බී වීරකැලේවත්ත 408 ආර්.පී.ජානක නන්දසිරි 771903148 ඉරිදා, බදාදා ජංගම අලෙවිය ඉරිදා, බදාදා - ජංගම අලෙවිය      
ජී.පී.දයාවතී       සදුදා. බදාදා  ජංගම අලෙවිය    
ජී.විජේසේන 771899764     අගහරුවාදා සෙනසුරාදා ජංගම අලෙවිය    
විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය - මාදම්පේ    බදාදා ජංගම අලෙවිය        
7 550 - සී දඹකැලේ 268 ශියාන් ස්ටෝර්ස් 773495938 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.     ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
දිලංග සුරාජ් 771132044   ඇනවුම් ලබා දුන්විට නිවසට ලබා දීම      
ආර්.පී.දීපා සුදර්ශනී 775940098       ඉරිදා  
8 558 - මරදන්කුලම 236 එල්.විජේකුමාර 779034795   ඉරිදා, සඳුදා - ජංගම අලෙවිය      
ප්‍රසාද් නිරෝෂන් 779897278 ඉරිදා, සඳුදා, බදාදා - ජංගම අලෙවිය        
ඩික්ෂන් පෝල් 778608485 සෙනසුරාදා, ඉරිදා - ජංගම අලෙවිය        
එම්.මංජුල කුමාර 773017006       ඉරිදා, බ්‍රහස්පතින්දා ඉරිදා, සඳුදා, බ්‍රහස්පතින්දා - ජංගම අලෙවිය
9 558 - ඒ ඉ/ඔලිදළුව 191 අප්පුහාමි ස්ටෝර්ස් 725364431 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
සුනිල් ස්ටෝර්ස් 776487302          
ගයාන් මධුසංඛ,  765277626   සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය      
ප්‍රදීප් අමිල
10 561 - කාක්කපල්ලිය 316 නන්දන ස්ටෝර්ස් 779303870 සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය       සිකුරාදා
ටී.එම්.නාමල් 773120216 සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය        
ශ්‍රියානි මංගලිකා 776983526          
නන්දන මධුශංඛ 77656431 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. බදාදා ජංගම අලෙවිය      
11 562 - අඹකදවිල 554 ප්‍රනාන්දු ස්ටෝර්ස් 774875475 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
මංගලිකා ස්ටෝර්ස් 774870005 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
        දෛනිකව මාළු ලැබේ    
12 562 - ඒ වැලිහේන 524 මංගලිකා ස්ටෝර්ස් 774870005 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ප්‍රනාන්දු ස්ටෝර්ස් 774875475 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
        දෛනිකව මාළු ලැබේ    
13 563 - ඒ ඔලිදළුව 279 කොස්තා ස්ටෝර්ස් 775098147 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. සිකුරාදා, සෙනසුරාදා -  ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.      
නාමල් 773120216   සඳුදා, බදාදා -ජංගම අලෙවිය      
සමන්ත 779949247 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
දුලාජ් 774987710 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
රුවන් 776259260 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
කුමාර 773553766 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
රංජිත් 766537830         ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
ඩෙමියන් 769643253         ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
14 564 - කරවිට 185 ඉංදික ස්ටෝර්ස් 779136397 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
පියල් නන්දන 726530255   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.      
එම්.පී.හියුබට්            
ආර්.ඒ.මංජුලා 765769806          
අශෝක් මාධව       වැව් මාළු ජංගම අලෙවිය    
පැතුම් ප්‍රසාද් 325612043     වැව් මාළු  ජංගම අලෙවිය   ගම් බිත්තර
15 564 - ඒ බ/මුංගන්දළුව 226 ශානිකා ස්ටෝර්ස් 717291478 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
රංජිත් ස්ටෝර්ස් 710588246 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ගාමිණී  724485366   අඟහරුවාදා, සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
කොස්තා ස්ටෝර්ස්   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
16 564 - බී නැ/මුංගන්ළුව 227 රංජිත් ස්ටෝර්ස් 710588246 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
දෙව්තිලිණ ස්ටෝර්ස් 776648777 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ගාමිණී 724485366   අඟහරුවාදා, බදාදා, සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
ධීවර සංස්ථාව - හලාවත       සිකුරාදා ජංගම අලෙවිය    
17 565 - ඉලිප්පදෙණිය 363 කොස්තා ස්ටෝර්ස් 773140726 සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා - ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදාඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
චන්දන විජේසිංහ 769133804   සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, - ජංගම අලෙවිය.      
එස්.ඒ.තරිඳු මධුසංක 779318225   බදාදා, සිකුරාදා, අඟහරුවාදා - ජංගම අලෙවිය.      
ඩබ්.ඇන්ටනී ජෝෂෆ් 777512052     සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා ජංගම අලෙවිය    
ආර්.එම්.මහේෂ් සංජීව 768720644          
18 566 - මැරවල 356 නයෝමි ස්ටෝර්ස් 779228979 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ගයාන් 775683263 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. බදාදා ඉරිදා - ජංගම අලෙවිය.      
පිටතින් පැමිණෙන වෙළෙඳුන්     දිනපතා - ජංගම අලෙවිය.      
19 566 - ඒ සවරාන 621 ෆැමිලි ෆුඩ් සිටි 768604450 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.     සිකුරාදා ඉරිදා  
ස්මැක් ෂොප් 322223067 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. සදුදා සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
වන් ස්ටෝර්ස් 773926328 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.   දෛනිකව ජංගම අලෙවිය    
20 566 - බී මයික්කුලම 1130 බෙත්බානා ස්ටෝර්ස් 703190207 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
නවමුදු ස්ටෝර්ස් 724527110 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
නන්ද ස්ටෝර්ස් 722224240 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
මාරසාමි පරමේෂ්වරම් 716080084   සදුදා , බදාදා- ජංගම අලෙවිය.      
පී.ප්‍රදීප් කුමාර 773553766 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
මැක්ෂි කුලේන්ද්‍ර 762601023     දෛනිකව ජංගම අලෙවිය    
21 566 - සී ඉනිගොඩවෙල 286 මනරංජන තොග ස්ටෝර්ස් 778063521 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
සතොස 714191855 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ගයාන් 775683263 සදුදා හා බ්‍රහස්පතින්දා ජංගම අලෙවිය සදුදා, බ්‍රහස්පතිනදා - ජංගම අලෙවිය.      
යුරේකා චතුරානි   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.   බදාදා සෙනසුරාදා ජංගම අලෙවිය    
22 567 - තිත්තකඩේ 883 ශානිකා ස්ටෝස් 717291478 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
සම්පත් ස්ටෝස් 322050332 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
මනෝජ් 717272728   සදුදා සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
ජනක ප්‍රසාද්
23 568 - මුන්නේශ්වරම 405 රංජිත් ස්ටොර්ස් 754801632 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
දසුන් ස්ටෝර්ස්
ගාමිණී 724485266   අඟහරුවාදා - ජංගම අලෙවිය.      
ගයාන් මධුශංක 775683263   ඉරිදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
අරුණ ප්‍රියදර්ශණ       සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා ජංගම අලෙවිය    
24 568 - ඒ තිස්සෝගම 300 ප්‍රිතිරත්න ස්ටෝස් 779183327 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
මහේන්ද්‍ර ස්ටෝස් 323291878 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
සමුපකාරය-හලාවත 718055561 බදාදා - ජංගම අලෙවිය        
ෂෙල්ටන් පෙරේරා 774458018   බදාදා - ජංගම අලෙවිය.      
කමල් ස්ටෝස් 770236500 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
25 569 - මුගුණුවටවන 450 සඳතරු ස්ටෝර්ස් 728885969 සඳුදා,බදාදා, සෙනසුරාදා -ජංගම අලෙවිය        
ජනක හරේන්ද්‍ර 778979055   බදාදා, සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය.     බදාදා, සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය
තිලිණ 775779209     සඳුදා , අඟහරුවාදා, බදාදා, ජංගම අලෙවිය    
26 569 - ඒ පරුප්පන්මුල්ල 270 සමූපකාරය - හලාවත 322224530 සඳුදා  ජංගම අලෙවිය        
සුනිල් කැමිලස් 325616310 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       සදුදා, සිකුරාදා- ජංගම අලෙවිය
ආර්.විජේදාස   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       බදාදා.සෙනසුරාදා- ජංගම අලෙවිය
වෙලේ කඩේ 776168010 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
එච්.එස්.ප්‍රනාන්දු 776108878 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. බදාදා.ඉරිදා - ජංගම අලෙවිය.      
සුමිත් නිරෝෂන් 774314631 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
27 569 - බී බ/මානුවන්ගම 272 කමල් ස්ටෝර්ස් 770236500 සඳුදා ජංගම අලෙවිය        
28 569 - සී උ/නරියගම 226 හලාවත සමූපාකාරය 718055561 සඳුදා -ජංගම අලෙවිය        
උපුල් චන්ද්‍රතිලක 761121334   අඟහරුවාදා - - ජංගම අලෙවිය.      
සුමිත් නිරෝෂන් 774314631     සදුදා,බදාදා ජංගම අලෙවිය    
විවිධ වෙළඳුන්         ඉරිදා  
විවිධ වෙළඳුන්           දිනපතා ජංගම අලෙවිය
29 569 - ඩී නැ/මානුවන්ගම 145 සුගත් අරුණජිත් 718236648 සඳුදා, බදාදා, සෙනසුරාදා -ජංගම අලෙවිය        
ප්‍රේමතිලක 779638572   අඟහරුවාදා, සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
30 569 - ඊ ඌර් උඩයන්දළුව 160 එච්.ඒ.එස්.චාන්දනී 777793944 සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා -ජංගම අලෙවිය       සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා, සෙනසුරාදා- ජංගම අලෙවිය
ජෝෂප් ඇන්ටනී 728560560   සඳුදා, බදාදා, සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
එම්.පී.පුෂ්පකුමාර       සඳුදා, අඟහරුවාදා ජංගම අලෙවිය    
ඩබ්.රත්නසිරි       බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා ජංගම අලෙවිය    
රුක්මන් ප්‍රනාන්දු         ඉරිදා  
31 569 - එ‍ෆ් ද/නරියගම 192 සමූපකාරය - හලාවත 718055561 සඳුදා -ජංගම අලෙවිය        
උපුල් චන්ද්‍රතිලක 761121334   අඟහරුවාදා - ජංගම අලෙවිය.      
සුමිත් නිරෝෂන් 774314631     සදුදා,බදාදා. සෙනසුරාදා ජංගම අලෙවිය    
සුනිල් ශාන්ත       අගහරුවාදා ජංගම අලෙවිය    
විවිධ වෙළඳුන්         දිනපතා  
විවිධ වෙළඳුන්           දිනපතා
32 570 - මහ විලත්තව 275 හලාවත සතොස 716301709  සිකුරාදා -ජංගම අලෙවිය        
සම්පත්  728885969   අගහරුවාවාදා. සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
33 570 - ඒ වීරපඩියාන 290 තරූෂ ස්ටෝර්ස් 771144455 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
සුගත් ධර්මසිරි 757067009 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
අයි.පී.විජේතිල 773836690          
එල්.එම්.සෝමාවතී     බදාදා.ඉරිදා - ජංගම අලෙවිය.      
කෝප්සිටි   බදාදා         
34 570 - බී කනත්තව 206 සමන්මලී වෙළඳසැළ 770408930 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ශිරානි වෙළඳසැළ 775591843 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
රේමන් ක්‍රිස්ටි     සදුදා, බ්‍රහස්පතින්දා - ජංගම අලෙවිය.      
35 575 - උ/වෙරළබඩ 262 රොයලින් ස්ටෝර්ස් 764264151 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ගාමිණී කුමාර 770270371   සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
ආර්.මිලින්ද 717068027   බ්‍රහස්පතින්දා, සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
චොයිස් කඩේ 764875037 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
36 575 - ඒ කුරුසපාඩුව 262 උවයිස් ස්ටෝස් 764875037 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ලාප් සුපර්-හලාවත 779684708 සිකුරාදා       සිකුරාදා
අගහරුවාදා - ජංගම අලෙවිය අගහරුවාදා- ජංගම අලෙවිය
රුක්ෂාන් ප්‍රනාන්දු     සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
37 575 - බී ද/වෙරළබඩ 610 ගාමිණී කුමාර 770270371   බදාදා - ජංගම අලෙවිය. දෛනිකව ජංගම අලෙවිය    
රුක්ෂාන් ප්‍රනාන්දු 764206306   සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
ලාෆ් සුපර් 773684708 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
38 575 - සී එගොඩවත්ත 258 නිරෝෂා ස්ටෝස් 704557376 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ගාමිණි කුමාර 770270371   සදුදා,      
බදාදා,සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.
ලාප් සුපර්- 779684708 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ආර් මිලින්ද 717068027   බ්‍රහස්පතින්දා      
සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.
39 576 - අළුත්වත්ත 487 තේජානි ස්ටෝර්ස් 773929608 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
අසාන් ග්‍රයින්ඩින් මිල්ස් ඇන්ඩ් ස්ටෝර්ස් 723477764 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
කාර්ගීල්ස් 322223307 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ෆුඩ්සිටි 322220355 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
සරත් වර්ණකුල 757105015 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. සදුදා සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
ඇන්ටනී ප්‍රනාන්දු 761013687     සඳුදා, අඟහරුවාදා, බදාදා, ජංගම අලෙවිය    
40 576 - ඒ අළුත්වත්ත 435 තේජානි ස්ටෝර්ස් 773929608 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
කාර්ගීල්ස් 322223307 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ෆුඩ්සිටි 322220355 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
මාලිංග ප්‍රනාන්දු       දිනපතා ජංගම අලෙවිය    
සරත් වර්ණකුල     සදුදා,බදාදා,ඉරිදා - ජංගම අලෙවිය.      
41 577 - වෙරළබඩ 860 හැරියට් ස්ටෝස් 325615102 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
සුරේෂ් කුමාර් 725852580 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
අසංක ස්ටෝස් 712898137 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
චමින්ද ලොව් 772399660 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
වියානි ස්ටෝස් 322223810 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
සුදර්ශන මලින්ද 719274930 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.   දිනපතා ජංගම අලෙවිය    
42 578 - ද/පිටිපන 390 රීටා ස්ටෝර්ස් 766457706 සඳුදා, බ්‍රහස්පතින්දා - ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       සඳුදා, බ්‍රහස්පතින්දාඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
මංජුල ප්‍රසංග   අඟහරුවාදා, සෙනසුරාදා        
සමන්ත     බදාදා, සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
සමන් රමේෂ්,        සෙනසුරාදා ජංගම අලෙවිය ඉරිදා  
මිල්රෝයි පෙරේරා
43 578 - ඒ නැ/පිටිපන 257 අත්තනායක ස්ටෝර්ස් 775403838 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
ප්‍රියන්ත 774349785   අගහරුවාදා. සිකුරාදා - ජංගම අලෙවිය.      
ප්‍රේමසිරි 725262970          
විවිධ වෙළෙඳුන්       දිනපතා ජංගම අලෙවිය    
44 578 - බී උ/පිටිපන 380 නන්ද ස්ටෝස් 722224220 සදුදා,සිකුරාදා - ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       සදුදා,සිකුරාදාඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
ජෝසප් ස්ටෝස් 777781368 සදුදා,සිකුරාදාඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       සදුදා,සිකුරාදාඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
පුඩ් සිටි 764549093 සදුදා,සිකුරාදාඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.       සදුදා,සිකුරාදාඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
සමන් 777979274   සදුදා,බ්‍රහස්පතින්දා,      
සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය.
45 578 - සී මැල්පුර 365 ශශී කුමාර් වෙළද සැල 778671571 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ආපිකෝ 32595658 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
සතොස 716301709 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
322223452
කාගිල්ස් 322223307 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.     ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
46 579 - වට්ටක්කල්ලිය 1020 පස්නියා ස්ටෝර්ස් 764875037 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
දිලිනි ස්ටෝර්ස් 768029100 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
නාදන් 765365441   සෙනසුරාදා, අඟහරුවාදා - ජංගම අලෙවිය      
47 579 - ඒ තිඹිල්ල 765 ආර්.නිමේෂ්  773798358 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
එන්.හිතේෂ්වරන් 721482450          
කේ.පී.දයාන් 775683263   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.      
මහතුන්  770046500   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.      
බංදුල රාජසිංහ 716092901   ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.      
ශෂිකලා ස්ටෝර්ස් 717960008 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
48 579 - බී දැදුරුඔය 814 ජානක ෆුඩ් සිටි 713324038 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
එස්.එම්.ස්ටෝර්ස් 768712848 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.     ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ. ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.
එම්.සුල්ෆිකාර් 784700909 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.   අගහරුවාදා සිකුරාදා  ජංගම අලෙවිය    
49 580 - ඉච්චම්පිටිය 944 අයිමන් ස්ටෝර්ස් 767056488 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ආපිකෝ 773833689 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
කාර්ගිල්ස් 764549093 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
322223307
සමන්ත 777949274   සඳුදා, බ්‍රහස්පතින්දා, සෙනසුරාදා - ජංගම අලෙවිය      
ඉමිතියාස් 716138448       ඉරිදා සිකුරාදා  
හෝම් නීඩ්ස් 715146710 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
ලාෆ්ස් සුපර්  764322174 ඇනවුම් කල විට නිවසට ගෙනවිත් බාරදේ.        
සජීව් 750262626         සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා ජංගම අලෙවිය
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය :- දංකොටුව
අ.අ. ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ සතියේ භාණ්ඩ බෙදා දීමේ දින - සඳුදා,අඟහරුවාදා වශයෙන් (2020.04.03 දින සිට)
නම සහ අංකය පවුල් ගණන නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය අහාර එළවළු මාළු මස්  බිත්තර
1 දික්වෙල 321 නිල් 777101369 සදුදා _ _ _ _
ආර්.ඩි ෂෙබෝන්/රෝෂාන් 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
776052541 _ _ _ _
සුජිත් මයා 766382155 _ සදුදා _ _ _
2 යෝගියාන 273 නිල් 777101369 බදාදා _   _ _
ඩයිරස් ඔමාල්/රෝෂාන් 772376582 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
776052541 _ _ _ _
සුජිත් මයා 766382155 _ සිකුරාදා _ _ _
3 ජංකුරාවෙල 208 නිල් 777101369 සිකුරාදා _ _ _ _
ආර්.ඩි ෂෙබෝන් 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
සුජිත් මයා 766382155 _ ඉරිදා _ _ _
4 කළුවච්චිමුල්ල 328 සි. නිහාල් 777856042 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
ආර්.ඩි ෂෙබෝන් 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
සුජිත් මයා/හරිත ලක්මාල් 766382155 _ සෙනසුරාදා _ _ _
766024967 _ _ _ _
5 සිංගක්කුලිය 349 නිල් 777101369 ඉරිදා _ _ _ _
ආර්.ඩි ෂෙබෝන්/ගුණසේකර 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
779684708 _ _ _ _
සුජිත් මයා 766382155 _ අඟහරුවාදා _ _ _
6 සෙන්දිරියාමුල්ල 335 සි. නිහාල් 777856042 සෙනසුරාදා _ _ _ _
ආර්.ඩි ෂෙබෝන් 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
සුජිත් මයා /හරිත ලක්මාල් 766382155 _ සඳුදා _ _ _
766024967 _ _ _ _
7 ලිහිරියාගම 310 සුමිත් ක්‍රිෂාන්ත 761630691 ඉරිදා _ _ _ _
නාලක ඩයස් 779801629 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
උපුල් ජයලත් මයා 766453565 _ අඟහරුවාදා _ _ _
8 මැල්ලව 708 සුදිත් රුක්මාල් 777899737 සදුදා _ _ _ _
නාලක ඩයස් 779801629 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
උපුල් ජයලත් මයා 766453565 _ බදාදා _ _ _
9 පොතුවටවන 668 සුමිත් ක්‍රිෂාන්ත 761630691 අගහරුවාදා _ _ _ _
ලහිරු සම්පත්/ගුණසේකර 775368805 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
779684708 _ _ _ _
උපුල් ජයලත් මයා 766453565 _ බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _
10 හුන්දිරාපොල 235 සුමිත් ක්‍රිෂාන්ත 761630691 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
ලහිරු සම්පත් 775368805 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
උපුල් ජයලත් මයා 766453565 _ සෙනසුරාදා _ _ _
11 බ/කහටවිල 442 එස්.ඒ නිශ්ශංක 775454995 බදාදා _ _ _ _
සුපුන් බුද්ධික 715371182 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
උපුල් ජයලත් මයා 766453565 _ ඉරිදා _ _ _
12 නැ/කහටවිල 687 එස්.ඒ නිශ්ශංක 775454995 සිකුරාදා _ _ _ _
සුපුන් බුද්ධික 715371182 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
උපුල් ජයලත් මයා 766453565 _ ඉරිදා _ _ _
13 තුලාවල 306 දර්ශන කුමාර 777581738 සෙනසුරාදා _ _ _ _
ලහිරු සම්පත් 775368805 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
දර්ශන කුමාර මයා 777581738 _ සඳුදා _ _ _
14 නැ/කිරිමැටියාන 298 එල්.එන් කොස්තා/ප්‍රයිම් සුපර් 777565195 සිකුරාදා _ _ _ _
717877307 _ _ _ _
ටි.පි කුමාර 778331043 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
දර්ශන කුමාර මයා 777581738 _ ඉරිදා _ _ _
15 මැ/කිරිමැටියාන 435 එල්.එන් කොස්තා/ප්‍රයිම් සුපර් 777565195 ඉරිදා _ _ _ _
717877307 _ _ _ _
සුපුන් බුද්ධික 715371182 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
දර්ශන කුමාර මයා 777581738 _ අඟහරුවාදා _ _ _
16 පන්සල්හංදිය 324 රුවන්දි ස්ටෝර්ස්/ප්‍රයිම් සුපර් 778380334 සදුදා _ _ _ _
717877307 _ _ _ _
ටි.පි කුමාර 778331043 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
දර්ශන කුමාර මයා 777581738 _ බදාදා _ _ _
17 බෝතලේගම 420 දර්ශන කුමාර 777581738 බදාදා _ _ _ _
සුපුන් බුද්ධික 715371182 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
දර්ශන කුමාර මයා 777581738 _ බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _
18 උ/කිරිමැටියාන 426 එල්.එන් කොස්තා/ප්‍රයිම් සුපර් 777565195 බදාදා _ _ _ _
717877307 _ _ _ _
ටි.පි කුමාර 778331043 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
දර්ශන කුමාර මයා 777581738 _ සිකුරාදා _ _ _
19 ද/කිරිමැටියාන 265 එල්.එන් කොස්තා/ප්‍රයිම් සුපර් 777565195 සිකුරාදා _ _ _ _
717877307 _ _ _ _
ටි.පි කුමාර 778331043 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
දර්ශන කුමාර මයා 777581738 _ සිකුරාදා _ _ _
20 බ/කිරිමැටියාන 324 එල්.එන් කොස්තා/ප්‍රයිම් සුපර් 777565195 සෙනසුරාදා _ _ _ _
717877307 _ _ _ _
ටි.පි කුමාර 778331043 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
දර්ශන කුමාර මයා 777581738 _ සිකුරාදා _ _ _
21 උ/හාල්දඬුවන 350 රුවන්දි ස්ටෝර්ස් 778380334 සිකුරාදා _ _ _ _
සුපුන් බුද්ධික 715371182 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
සුනිල් ශාන්ත මයා 769253914 _ සඳුදා _ _ _
22 ද/හාල්දඬුවන 322 දිල්ෂාන් සුපර් 779227977 ඉරිදා _ _ _ _
සුපුන් බුද්ධික 715371182 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
සුනිල් ශාන්ත මයා/නිමල් මයා 769253914 _ අඟහරුවාදා _ _ _
772563876 _ _ _ _
23 මැ/හාල්දඬුවන 844 දිල්ෂාන් සුපර් 779227977 අගහරුවාදා _ _ _ _
සුපුන් බුද්ධික 715371182 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
සුනිල් ශාන්ත මයා 769253914 _ සිකුරාදා _ _ _
24 බ/හාල්දඬුවන 613 රුවන්දි ස්ටෝර්ස් 778380334 බදාදා _ _ _ _
සුපුන් බුද්ධික 715371182 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
සුනිල් ශාන්ත මයා 769253914 _ බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _
25 ඉ/මොහොට්ටිමුල්ල 282 දිල්ෂාන් සුපර් 779227977 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
පියල් කුමාරතුංග 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
771533411 _ _ _ _
බි.ඒ නිලංග මයා 778216458 _ සෙනසුරාදා _ _ _
26 ප/මොහොට්ටිමුල්ල 320 දිල්ෂාන් සුපර් 779227977 සිකුරාදා _ _ _ _
පියල් කුමාරතුංග 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
771533411 _ _ _ _
බි.ඒ නිලංග මයා 778216458 _ සඳුදා _ _ _
27 ප/බුජ්ජම්පොල 554 සුදිත් රුක්මාල් 777899737 බදාදා _ _ _ _
පියල් කුමාරතුංග 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
771533411 _ _ _ _
බි.ඒ නිලංග මයා 778216458 _ සිකුරාදා _ _ _
28 ඉ/බුජ්ජම්පොල 232 රුවන්දි ස්ටෝර්ස් 778380334 සිකුරාදා _ _ _ _
සි. නිහාල් 777856042 _ _ _ _
පියල් කුමාරතුංග 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
771533411 _ _ _ _
බි.ඒ නිලංග මයා 778216458 _ සඳුදා _ _ _
29 උ/ඇටියාවල 367 අනුර සුපර් 775223003 සදුදා _ _ _ _
ආර්.ඩි ෂෙබෝන්/රෝෂාන් 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
776052541 _ _ _ _
ගයාන් දිනේෂ් මයා 773811860 _ බදාදා _ _ _
30 ද/ඇටියාවල 563 අනුර සුපර් 775223003 බදාදා _ _ _ _
උපාලි විජයලත්/රෝෂාන් 774011461 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
776052541 _ _ _ _
ගයාන් දිනේෂ් මයා/නිමල් මයා 773811860 _ බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _
772563876 _ _ _ _
31 මොටෑමුල්ල 425 සි. නිහාල් 777856042 සදුදා _ _ _ _
ඩයිරස් ඔමාල් 772376582 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
සුජිත් මයා 766382155 _ බදාදා _ _ _
32 මැටිකොටුව 610 අනුර සුපර් 775223003 සිකුරාදා _ _ _ _
සමන් සුජිව/විජයරත්න 774011461 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
774255052 _ _ _ _
ගයාන් දිනේෂ් මයා/නිමල් මයා 773811860 _ ඉරිදා _ _ _
772563876 _ _ _ _
33 තාමරකුලිය 152 අනුර සුපර් 775223003 ඉරිදා _ _ _ _
ඩයිරස් ඔමාල් 772376582 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
ගයාන් දිනේෂ් මයා/නිමල් මයා 773811860 _ ඉරිදා _ _ _
772563876 _ _ _ _
34 ගොඩැල්ල 495 චමින්ද හිරාන් 776014489 සෙනසුරාදා _ _ _ _
අතුල විජයලත්/රවිචන්ද්‍රන් 774011461 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
774071038 _ _ _ _
ගයාන් දිනේෂ් මයා 773811860 _ අඟහරුවාදා _ _ _
35 මෝරුක්කුලිය 717 සියරට ස්ටෝර්ස් 773550735 ඉරිදා _ _ _ _
සමන් සුජිව/රවිචන්ද්‍රන් 774011461 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
774071038 _ _ _ _
ගයාන් දිනේෂ් මයා 773811860 _ අඟහරුවාදා _ _ _
36 උ/දන්කොටුව 187 ලක්සිරි ස්ටෝර්ස් 777899883 සදුදා _ _ _ _
ඉසංක  779027268 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
චමිල රුවන් මයා 771417290 _ බදාදා _ _ _
37 ද/දන්කොටුව 209 සියරට ස්ටෝර්ස් 773550735 අගහරුවාදා _ _ _ _
අතුල විජයලත් 774011461 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
චමිල රුවන් මයා 771417290 _ බදාදා _ _ _
38 නැ/දන්කොටුව 448 අනුර සුපර් 775223003 බදාදා _ _ _ _
ඉසංක  779027268 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
චමිල රුවන් මයා 771417290 _ සිකුරාදා _ _ _
39 බ/දන්කොටුව 439 සියරට ස්ටෝර්ස් 773550735 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
ඉසංක  779027268 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
චමිල රුවන් මයා 771417290 _ සිකුරාදා _ _ _
40 ඉ/දුම්මලකොටුව 264 ලක්සිරි ස්ටෝර්ස් 777899883 සිකුරාදා _ _ _ _
පියල් කුමාරතුංග 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
771533411 _ _ _ _
නිශාන්ත මයා 777207541 _ ඉරිදා _ _ _
41 ප/දුම්මලකොටුව 395 ලක්සිරි ස්ටෝර්ස් 777899883 සෙනසුරාදා _ _ _ _
පියල් කුමාරතුංග 718037328 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
771533411 _ _ _ _
නිශාන්ත මයා 777207541 _ ඉරිදා _ _ _
42 නැ/කටුකෙන්ද 440 ලක්සිරි ස්ටෝර්ස් 777899883 ඉරිදා _ _ _ _
සමන් චමින්ද 777479844 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
චමිල රුවන් මයා/සමන්ත ගමගේ 771417290 _ අඟහරුවාදා _ _ _
775715119 _ _ _ _
43 බ/කටුකෙන්ද 162 සියරට ස්ටෝර්ස් 773550735 සදුදා _ _ _ _
සිසිර කුමාර - _ _ 04/04 සිට 11 _ _
චමිල රුවන් මයා/සමන්ත ගමගේ 771417290 _ බදාදා _ _ _
775715119 _ _ _ _
44 මැ/කටුකෙන්ද 380 ලක්සිරි ස්ටෝර්ස් 777899883 අගහරුවාදා _ _ _ _
අතුල විජයලත් 774011461 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
චමිල රුවන් මයා/සමන්ත ගමගේ 771417290 _ බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _
775715119 _ _ _ _
45 උ/ගෝනවිල 210 චමින්ද හිරාන් 776014489 අගහරුවාදා _ _ _ _
අතුල විජයලත් 774011461 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
නිශාන්ත මයා/අසේල අප්පුහාමි 777207541 _ බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _
777212874 _ _ _ _
46 ද/ගෝනවිල 464 චමින්ද හිරාන් 776014489 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
අතුල විජයලත්/ප්‍රියශාන්ත 774011461 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
769840263 _ _ _ _
නිශාන්ත මයා 777207541 _ සෙනසුරාදා _ _ _
47 මැ/ගෝනවිල 361 චමින්ද හිරාන් 776014489 සිකුරාදා _ _ _ _
ගුණසේකර 779684708 _ _ 04/04 සිට 11 _ _
නිශාන්ත මයා/අසේල අප්පුහාමි 777207541 _ සෙනසුරාදා _ _ _
777212874 _ _ _ _
                   
                   
                   
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය :- නාත්තන්ඩිය
අ.අ. ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ භාණ්ඩ බෙදීම භාර ආයතනයේ සතියේ භාණ්ඩ බෙදා දීමේ දින - සඳුදා,අඟහරුවාදා වශයෙන් (2020.04.03 දින සිට)
නම සහ අංකය පවුල් ගණන නම දුරකථන අංකය අත්‍යවශ්‍ය අහාර එළවළු මාළු මස්  බිත්තර
1 දෙමටපිටිය   ජී.සුනෙත් සුසිත 777130649 සෙනසුරාදා _ _ _ _
අයිවන් ප්‍රනාන්දු 777459766 _ සෙනසුරාදා _ _ _
දිනේෂ් චාමර දබරේරා 762719843 _ බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _
2 මැ/ප/කටුනේරිය   මධුෂාණි වෙළඳ සැල 776536262 අගහරුවාදා _ _ _ _
එස්.සමිත් මධුක ද සිල්වා 773783049 _ බදාදා _ _ _
3 ලංසිගම   ප්‍රසන්න(අජන්ත සුපර්) 773511056 සදුදා _ _ _ _
ආර්. එම්. ආර්.ඉන්දික 774209326 _ සදුදා _ _ _
4 කටුනේරිය   කාගීල්ස් පුඩ් සිටි 312256005 සිකුරාදා _ _ _ _
5 ලංසිගම   පී.චන්දන කැලුම් 771788097 බදාදා _ _ _ _
6 උ/ප/කටුනේරිය   මධුෂාණි වෙළඳ සැල 776536262 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
ප්‍රගීත් ප්‍රනාන්දු 777295211 _ ඉරිදා _ _ _
7 ද/ප/කටුනේරිය   මධුෂාණි වෙළඳ සැල 776536262 සිකුරාදා   _ _ _
ආර්. එම්. ආර්.ඉන්දික 774209326 _ බදාදා _ _ _
එස්. සමිත් මධුක ද සිල්වා 773783049 _ සදුදා _ _ _
8 ඉ/කටුනේරිය   එස්.සමිත් මධුක ද සිල්වා 773183049 සෙනසුරාදා _ _ _ _
ඩිලාන් කුමාර 778017776 _ සිකුරාදා _ _ _
තුෂාර සුරන් 762620423 _ අගහරුවාදා _ _ _
9 ධම්මිකගම   එස්.සමිත් මධුක ද සිල්වා 773183049 ඉරිදා _ _ _ _
ආර්. එම්. ආර්.ඉන්දික 774209326 _ අගහරුවාදා _ _ _
10 නාකැලේ   ප්‍රසන්න(අජන්ත සුපර්) 773511056 අගහරුවාදා _ _ _ _
ආර්. එම්. ආර්.ඉන්දික 774209326 _ බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _
11 නැබඩගහයාය   ජූඩ් වෙළඳ සැල 770899500 බදාදා _ _ _ _
තුෂාර සුරන් 762620423 _ සිකුරාදා _ _ _
12 මීගහවැව   ප්‍රසන්න(අජන්ත සුපර්) 770899500 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
ආර්.ඩී.සමන්ත ප්‍රියදර්ශන 776685144 _ සෙනසුරාදා _ _ _
13 බුළුගහවැව   කාගීල්ස් පුඩ් සිටි 312256005 ඉරිදා    _ _ _
ආර්. එම්. ආර්.ඉන්දික 774209326 _ සදුදා _ _ _
14 මැ/කොට්ටරාමුල්ල   එල්.ඒ.ඉරේෂ් කුමාර 771116162 සදුදා _ _ _ _
15 බ/තුම්මෝදර   ජේ.පි.රෝහණ චන්ද්‍රසිරි 772063566 බදාදා _ _ _ _
16 නැ/වීරහේන   ආර්.එම්.සිරිල් බණ්ඩාර 766559474 සිකුරාදා _ _ _ _
17 නැ/වීරහේන   ඊ.ඒ.ලීල් අසංක 775866963 සෙනසුරාදා _ _ _ _
18 ප/මාවිල   ඩබ්.ආර්.නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු 777610078 අගහරුවාදා _ _ _ _
19 ද/මුදුකටුව   නිලුෂ දිල්ෂාන් 782450530 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
20 මැ/මාවිල   එම්.ඒ.කාංචනා චන්දි 766980795 ඉරිදා  _ _ _ _
21 ද/මුදුකටුව   ඒ.එස්.සමන්ත ප්‍රේමලාල් 764396830 සදුදා _ _ _ _
22 ද/මුදුකටුව   එම්.ඩී.පී.රණසිංහ 772450530 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
23 ඉ/මාවීල   අනුෂ්ක ඉන්ද්‍රජිත් 775136835 බදාදා _ _ _ _
24 මැ/මාවීල   අනුර තිලකසිරි 775714141 සදුදා _ _ _ _
25 ඉ/කොට්ටරාමුල්ල    එල්.ඒ.ඉරේෂ් කුමාර 771116162 අගහරුවාදා _ _ _ _
26 උ/මුදුකටුව   නිලුෂ දිල්ෂාන් 782450530 සිකුරාදා _ _ _ _
27 නැ/මුදුකටුව   එම්.ඩී.පී.රණසිංහ 772450530 ඉරිදා  _ _ _ _
28 බ/වීරහේන   ආ.ර්. සිරිල් බණ්ඩාර 766559474 සෙනසුරාදා _ _ _ _
29 උ/කොස්වත්ත   සමන්සිරි ස්ටෝස් 776503285 සදුදා _ _ _ _
30 යක්දෙස්සාව   සමන්සිරි ස්ටෝස් 776503285 අගහරැවාදා _ _ _ _
31 ද/ කොස්වත්ත   සමන්සිරි ස්ටෝස් 776503285 සදුදා _ _ _ _
32 කුද්දෙටියාව   අජන්තා සූපර් 773511056 බදාදා _ _ _ _
33 නාරවිල   අජන්තා සූපර් 773511056 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
34 කච්චිරාව   කාගිල්ස් ෆුට්සිටි 312256005 සිකුරාදා _ _ _ _
35 උ/පලුවැල්ගාල   කාගිල්ස් ෆුට්සිටි 312256005 සෙනසුරාදා _ _ _ _
36 ද/පලුවැල්ගාල   සමන්සිරි ස්ටෝස් 776503285 ඉරිදා _ _ _ _
37 උ/මොරකැලේ   සමන්සිරි ස්ටෝස් 776503285 සදුදා _ _ _ _
38 ද/මොරකැලේ   අජන්තා සූපර් 773511056 අගහරුවාදා _ _ _ _
39 මීගහවෙල   සමන්සිරි ස්ටෝස් 776503285 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
40 සන්දනම්ගම   කාගිල්ස් ෆුට්සිටි 312256005 බදාදා _ _ _ _
41 කච්චිරාව   කාගිල්ස් ෆුට්සිටි 312256005 සිකුරාදා _ _ _ _
42 දුන්කන්නාව   කේ.නුවන් බුද්ධික 779805230 සදුදා _ _ _ _
43 ඉ/තබ්බෝව   එස්.එස්.චන්දනලාල් 777889042 අගහරැවාදා _ _ _ _
44 මානිංගල   බන්දුල පද්මසිරි 779422849 සිකුරාදා _ _ _ _
45 ප/නාත්තන්ඩිය   කාගිල්ස් ෆුට්සිටි 322060256 සෙනසුරාදා _ _ _ _
46 මැ/නාත්තන්ඩිය   කාගිල්ස් ෆුට්සිටි 322060256 ඉරිදා _ _ _ _
47 මැ/තබ්බෝව   සරස්වති ස්ටෝස් 775790809 සදුදා _ _ _ _
48 ප/තබ්බෝව   පි.ආර්.සුපර් 778746812 බදාදා _ _ _ _
49 පිලාකටුමුල්ල   පි.ආර්.සුපර් 778746812 අගහරුවාදා _ _ _ _
50 මයිලාව   හැරිසන් ප්‍රනාන්දු 773142267 බදාදා _ _ _ _
51 ඉ/නාත්තන්ඩිය   නිව්සිටි ස්ටෝස් 771182456 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
52 ප/කොට්ටරාමුල්ල   කුමාර ස්ටෝස් 324916082 සිකුරාදා _ _ _ _
53 නැ/තුම්මෝදර   නිල්මිණි ස්ටෝස් 726263698 බ්‍රහස්පතින්දා _ _ _ _
54 මානිංගල   නිමල් ප්‍රේමරත්න 776283795 සෙනසුරාදා _ _ _ _
55 මැ/කටුනේරිය   ආර්.ඩී.සමන්ත ප්‍රියදර්ශන 776685144 _ ඉරිදා _ _ _