2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°
 • Secretariat Halt
 • Kompanghna Vidiya
 • Kollupitiya
 • Bambalaptiya
 • Wellawatte
 • Dehiwala
 • Mount Lavinia
 • Ratmalana
 • Angulana
 • Lunawa
 • Moratuwa
 • Koralawella
 • Egoda uyana
 • Baseline road
 • Kotta road
 • Narahenpita
 • Kirulapone
 • Nugegoda
 • Udahamulla
 • Nawinna
 • Maharagama
 • Pannipitiya
 • Kottawa
 • Malapalle
 • Homagama
 • Panagoda
 • Meegoda
 • Watareka
 • Padukka
 • Arukwatta
 • Angampitiya
 • Pinnawela
 • Gammana
 • Morakale
 • Waga
 • Kadugoda
 • Arapangama
 • Kosgama
 • Aluthambalama
 • Miriswatte
 • Hingurala
 • Puwakpitiya
 • Puwakpitiya Town
 • Kindiwela
 • Avissawella
 • Colombo Fort
 • Maradana
 • Dematagoda