2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°
 • Mt. Lavinia
 • Kosgama
 • Meegoda
 • Parliament
 • Rathmalana
 • Athrugiriya
 • Thalawathugoda
 • Kaduwela
 • Moratuwa
 • Padukka
 • Rajagiriya
 • Seethawakapura
 • Thummodara
 • Hanwella
 • Homagama
 • Pannipitiya
 • Mattegoda
 • Gangodawila
 • Isurupaya
 • Kolonnawa
 • වග​
 • Piliyandala
 • Malabe
 • Sethsiripaya
 • Boralesgamuwa
 • Nugegoda
 • polgasowita
 • Mulleriyawa New Town
 • Kottawa
 • Battaramulla
 • Dehiwala
 • Sri Jayawardhenepura
 • Maharagama
 • Kuruduwatta
 • Colombo Court
 • Pettah
 • Maligawatta
 • Havelock Town
 • World Trade Centre
 • Kotahena
 • කොළඹ මහලේකම්
 • Borella
 • ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය​
 • Colombo University
 • සරසවිපාය​
 • Slave Island
 • කොළඹ කම්කරු මහ ලේකම්
 • Bodirajaramaya
 • Modara
 • මැණික් හා ස්වර්ණභරණ​ දෙපාර්තමේන්තුව
 • Pettah Bus Halt
 • Kollupitiya
 • Grandpass
 • Maradana
 • Wellawatta
 • මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව​
 • තැපැල් මූලස්ථානය
 • දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව