උසස් අධ්‍යාපනයෙන් බැහැරව පාසල් හැර යන දරුවන් වඩුකර්මාන්ත ශිල්පය,පෙදරේරු ශිල්පය,කම්බි නැවුම් ශිල්පය ,ටයිල් ඇතුරුම් ශිල්පය සහ ජලනල කාර්මික ශිල්පය  යන ක්ෂේත්‍රයන් හි වැඩබිම් පුහුණු පාඨමාලාවට ඇතුලත් කර ගැනී‍මේ  “ශ්‍රම සිකුරු” වැඩසටහන   පුත්තලම සහිරා විද්‍යාලයේ දී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේ.ජි.විජේසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් විණ.

සියලු ශ්‍රි ලාංකිකයින් තුළ අභිමානය ඇතිකරන සහ ජාතියේ සංවර්ධනයට උරදෙන  මානව සම්පත් බිහිකිරීම ට නිපුණතාවයෙන් පිරි ශ්‍රමබලකායක් ඇති කිරීම මෙම පාඨමාලාවේ අරමුණයි.

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල වයස අවුරුදු 18 - 45 අතර තරුණ තරුණියන් ට මෙම පාඨමාලාව හැදෑරිය හැකිය. පාඨමාලා කාලසීමාව මාස 03කි. නිලඇදුම් කට්ටල දෙකක්  සමඟ මසකට රු: 10,000/= බැගින් දිරිදීමනා හා වැඩබිම් පුහුණුවට අවශ්‍ය අත්පොත් සහ මෙවලම් සඳහා රු:5000/= ක දිරිදිමනා මොවුන්ට හිමි වේ.

පුහුණු පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන් කරන අයවළුන් සඳහා දෙස් විදෙස් පිළිගත් CIDA  සහතිකයක් සමඟ ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් සහතිකයක් (NVQ3)  හිමි වේ.

මෙම වැඩසටහනට සමගාමීව සහිරා විද්‍යාලයෙහි රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් ද ක්‍රියාත්මක විය.

මෙම අවස්ථාවට ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම්  හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විධායක නිලධාරී එඩ්වඩ් කොස්තා මහතා, ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීමේ අධිකාරිය නියෝජනය කරමින් රිලා මහතා, සහිරා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති අයි.ඒ.නජීම් මහතා සහභාගී වුහ.

 

“ஷ்ரம சிக்குரு” நிகழ்ச்சித் திட்டம் - புத்தளம் மாவட்டம்

புத்தளம் சாஹிரா கல்லூரியில் தச்சு, கொத்தனார், கம்பி கட்டுதல், ஓடுகள் இடுதல் மற்றும் பிளம்பிங் போன்றவற்றில் பாடசாலை செல்லாத பிள்ளைகளை உள்வாங்கும் 'ஷ்ரம சிக்குரு' நிகழ்ச்சித் திட்டம் பிரதானமாக இடம்பெற்றது.

இந்த பாடநெறியின் நோக்கம் அனைத்து இலங்கையர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் மற்றும் தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கும் மனித வளங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான திறமையான பணியாளர்களை உருவாக்குவதாகும்.

குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 18-45 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள் இந்தப் படிப்பை மேற்கொள்ளலாம். பாடநெறியின் காலம் 03 மாதங்கள். அவர்களுக்கு இரண்டு செட் சீருடைகளுடன் மாதம் ரூ.10,000/= ஊக்கத் தொகையும், ஆன்-சைட் பயிற்சிக்குத் தேவையான கையேடுகள் மற்றும் கருவிகளுக்கு ரூ.5000/= ஊக்கத் தொகையும் வழங்கப்படும்.

பயிற்சி வகுப்பை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்கள், உள்நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட CIDA சான்றிதழுடன் தேசிய தொழில்சார் தகுதிச் சான்றிதழையும் (NVQ3) பெறுவார்கள்.

இதேவேளை, ஸாஹிரா கல்லூரியில் மர நடுகை நிகழ்ச்சியும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் கிராமிய வீடமைப்பு, நிர்மாண மற்றும் கட்டிடத் தொழில் ஊக்குவிப்பு அமைச்சின் நிர்வாக அதிகாரி திரு. எட்வர்ட் கோஸ்டா, தேசிய தொழிற்பயிற்சி மற்றும் கைத்தொழில் பயிற்சி அதிகார சபையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திரு. ரிலா மற்றும் ஸாஹிரா கல்லூரியின் அதிபர் திரு. ஐ.ஏ. நஜீம் ஆகியோரும் கலந்துகொண்டனர்.

 

“Shrama Sikuru” Program - Puttalam District

The 'Shrama Sikuru' program to enroll out-of-school children in carpentry, masonry, wireframing, tile laying, and plumbing is being conducted at Zahira College, Puttalam was held.

The aim of this course is to create a skilled workforce to produce human resources that will instill pride in all Sri Lankans and contribute to the development of the nation.

Young people between the ages of 18-45 from low-income families can take this course. The duration of the course is 03 months. They will receive an incentive of Rs. 10,000 / = per month with two sets of uniforms and an incentive of Rs. 5000 / = for manuals and tools required for on-site training.

Those who successfully complete the training course will receive a National Vocational Qualification Certificate (NVQ3) along with a locally-recognized CIDA certificate.

Simultaneously, a tree-planting program was launched at Zahira College.

Mr. Edward Costa, Executive Officer, State Ministry of Rural Housing and Construction and Building Industry Promotion, Mr. Rila on behalf of the National Apprenticeship and Industrial Training Authority, and Mr. I.A Najeem, Principal, Zahira College was also present on the occasion.

 

266328416 395971902318961 2117104750151982052 n   266340964 395972008985617 9154654984581268477 n
267203965 395972088985609 7355913543187665543 n