සුළගින් පුත්තලමට ආපදා.........


පසුගිය දා හමාගිය තද සුළං හේතුවෙන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ කිහිපයක පවුල් 50ක පමණ පුද්ගලයින් 110කට අධික පිරිසක් පිඩාවට පත් වී ඇති බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේ.ජි.විජේසිරි මහතා සඳහන් කළේය.
ඒ අනුව කරුවලගස්වැව, පුත්තලම, වනාතවිල්ලුව, කල්පිටිය, මහකුඹුක්කඩවල, ආරච්චිකට්ටුව, හලාවත, වෙන්නප්පුව, මහවැව , මාදම්පේ හා පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන් හි දේපළ හා නිවාස හානි හේතුවෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්ව තිබෙනවා. පුත්තලම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ එක් විහාරස්ථානයකට ද තද සුළං හේතුවෙන් හානි සිදු වී තිබෙනවා.
ආපදා සහන සේවා නිලධාරින් පිඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනමින් සහන සැපයිමට කටයුතු කළ බව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කේ.ජි.විජේසිරි මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.
හලාවත කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය හරහා (මාදම්පේ ) නුග ගසක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් ඇතිව තිබූ ප්‍රවාහන අපහසුතා මගහරවා ගැනීමට එය කඩිනමින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළ බව දිසාපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

Disaster in Puttalam due to wind.........

More than 110 people from 50 families of several divisional secretariat divisions of Puttalam district have been victimized due to the strong winds that happened last day, Puttalam district secretary Mr K.G. Wijesiri mentioned.
Accordingly, people have been affected by property and house damage in Karuwalagaswewa, Puttalam, Vanathavilluwa, Kalpitiya, Mahakumbukkadawala, Arachchikattuwa, Chilaw, Wennappuwa, Mahawewa, Madampe and Pallama Divisional Secretariats.

One of the temples in the Puttalam Divisional Secretariat has also been damaged due to strong winds. Disaster Relief Service Officers worked quickly to provide relief to the affected peoples.
The District Secretary also said that a huge tree fell through the Chilaw Colombo main road (Madampe) Disaster Relief Service Officers was working to remove it quickly to avoid traffic difficulties.

 

d1     d2

d3     d4

d5     d6