පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් වශයෙන් වැඩභාර ගත් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් කේ.ජී.විජේසිරි මහතාට උණුසුම් සුබ පැතුම් °°° புத்தளத்தின் மாவட்ட செயலாளராக கடமைகளை ஏற்றுக்கொண்ட உள்துறை அமைச்சகத்தின் மேலதிக செயலாளர் திரு கே.ஜி.விஜேசிரிக்கு வாழ்த்துக்கள் °°° Congratulations to Mr. K.G. Wijesiri, Additional Secretary to the Ministry of Home Affairs who assumed duties as the new District Secretary of Puttalam°°°

Puttalam District Secretariat achieved the championship in more events at Inter divisional secretariat sports meet of puttalam District - 2018

40358085 516705835458380 6725622832224534528 n

 40355682 516707512124879 9076572446974279680 n

 40460118 516706285458335 4763626770060541952 n