ශ්‍රී ලංකා යොවුන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයින්ගේන් ඒ සදහා නාමයෝජනා භාර ගැනීම අද ආරම්භ කෙරුණා.පුත්තලම දිස්ත්‍රික් නාමයෝජනා භාර ගැනීම සිදු කෙරෙන්නේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදීයි.පුත්තලම දිසාපති චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ අද දිනයේ මෙම කටයුතු ඉතා සාර්ථක අන්දමින් සිදු කෙරුණු බවයි.

 

Yp 3

Yp 2

Yp 3