2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරමින් රාජ්‍ය සේවාවේ ලබාගත් සුවිශාල වූ අත්දැකීම් සමඟ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වශයෙන් ද, වනාතවිල්ලුව / කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි  ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වශයෙන් ද , පසුව නියෝජ්‍ය මෝටර් රථ කොමසාරිස්  (කුරුණෑගල හා නාරාහේන්පිට) ලෙස විශිෂ්ඨ රාජ්ය සේවාවක් ඉටු කර, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ අතිරේක දිස්ත්‍රික්  ලේකම්වරයා වශයෙන් අද දින (2021/01/01), රාජකාරි ආරම්භ කළ ඩබ්.ඒ රවීන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ මහතාට, දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ උණුසුම් සුභ පැතුම්....!

 

Addl Sir