2021 නව වසර ඔබට හා ඔබ සැමට සාමය සතුට හා නිරෝගිමත් සුබ නව වසරක් වේවා! පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය °°° உங்களுக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மலர்ந்திருக்கும் 2021 புத்தாண்டு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான ஆண்டாக அமைய வாழ்த்துகிறோம். ~ புத்தளம் மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் °°° We wish you and all of you a prosperous 2021 New Year of Peace, Happiness and Health. ~ Puttalam District Secretary and Staff °°°

As usual Iftar Program of District Secretariat, Puttalam has been conducted with participation of all communities on 2019.05.28.

 

IMG 20190528 184821

61662989 662619864200309 2604826780883746816 n

61847188 662619830866979 1218727872529694720 o

61245418 662620227533606 7766213135106572288 n

61372066 662620150866947 3211285590532161536 n

IMG 20190528 181449

61142799 662620300866932 3581365403256881152 n